Gebiedsvisie

Stadsblokken-Meinerswijk is een uiterwaardengebied in het hart van Arnhem. Het ligt tegenover het centrum van Arnhem, aan de zuidelijke oever van de Nederrijn en is ongeveer 300 hectare groot.

In april 2012 is de Gebiedsvisie Stadsblokken-Meinerswijk (PDF, 17,4MB), na een uitgebreid burgerpaticipatie traject, vastgesteld in de gemeenteraad. De uitvoering van deze visie is opgesplitst in twee fasen. De eerste fase bestaat uit het ruimte geven aan de rivier, het realiseren van een recreatief netwerk en het beleefbaar maken van natuur en cultuurhistorie. Deze eerste fase is afgerond. Het betreft het gebied dat in eigendom is van de overheid.

De tweede fase wordt, zoals vastgelegd in de gebiedsvisie, overgelaten aan particulier initiatief en betreft onder meer het realiseren van een recreatief en cultureel programma. De grootste particuliere grondeigenaar in het gebied, KondorWessels Projecten (KWP), heeft dit initiatief genomen en heeft het plan De Eilanden 2.0 aangeboden aan de gemeente Arnhem.

Meer informatie

website: www.stadsblokkenmeinerswijk.nl
E-mail: info@stadsblokkenmeinerswijk.nl
Facebook: /StadsblokkenMeinerswijkArnhem

Uitgelicht

Politiek dossier Stadsblokken-Meinerswijk

Lees het politieke dossier van de gemeenteraad over Stadsblokken-Meinerswijk.

Meer over 'Politiek dossier Stadsblokken-Meinerswijk'