Station Velperpoort en omgeving

De gemeente heeft verbeterplannen gemaakt voor station Velperpoort en omgeving. Het doel van deze verbetering is om de openbare ruimte rondom Velperpoort zo aan te passen dat het station beter toegankelijk wordt en de omgeving weer als een prettig verblijfsgebied en vooral als veilig ervaren wordt. Daarnaast is ook ProRail gestart met de verbouwing van het station.

Alweer enige tijd geleden werd station Velperpoort door treinreizigers beoordeeld als het minst prettige station van Oost-Nederland. Het gebied werd en wordt soms ervaren als onveilig en onaantrekkelijk. Reden voor de gemeente om het gebied aan te pakken.

Wat gaan we doen?

Er komt meer plaats voor fietsen en ruimte voor terrassen en kleine evenementen. Het gebied wordt, net als de Steenstraat, ingericht als shared space. Ook pakken we de verlichting aan, waardoor een veilige en overzichtelijke situatie zal ontstaan. ProRail en NS gaan de entrees en de spoordijk verbeteren. Om de overlast tot een minimum te beperken kijken we met deze partijen hoe we zoveel mogelijk en tegelijkertijd kunnen samenwerken.

Bovenaanzicht
Bovenaanzicht (pdf, 5MB)

Planning werkzaamheden

De werkzaamheden van stationsomgeving fase 2 zijn in 2019 afgerond. Wij hopen dat het voor u een prettiger gebied is geworden, waar u zich veilig voelt en graag verblijft.

De werkzaamheden rondom het Station Velperpoort zijn nog niet klaar. Komende tijd zal ProRail de toegankelijkheid van het station verbeteren en de perrons vernieuwen. 

Zodra de werkzaamheden van ProRail het toelaten zal de gemeente de openbare ruimte rond het station verder afmaken. 

De opknapbeurt wordt financieel mogelijk gemaakt door de provincie Gelderland, NS Stations, ProRail en de gemeente Arnhem.

Verwijderen van de fietsen

Komend jaar worden de nieuwe fietsenstallingen geplaatst. Voordat dat kan gebeuren, zullen de fietsen eerst op een andere plek komen te staan ingaande vanaf 4 maart.

Er is een tijdelijke fietsenstalling beschikbaar aan de Rosendaalsestraat, zie onderstaande afbeelding.  

Parkeren fiets Velperpoort