De toekomst van het Merwedeterrein in Presikhaaf

Het Merwedeterrein is de meest westelijke punt van de wijk Presikhaaf 1. Het totale terrein is in handen van verschillende eigenaren voor allerlei doeleinden. Er zijn enkele bedrijven gevestigd en het woonwagenkamp en de moskee staan in het gebied.

Merwedeterrein

Een deel van het Merwedeterrein is eigendom van de gemeente. Die grond ligt gedeeltelijk braak en is deels tijdelijk in gebruik door kunstwerkplaats Arnhem KW37. We zien kansen om het gebied beter te ontwikkelen en gebruiken. 

Een toekomstvisie op het Merwedeterrein

We hebben gesprekken gehad met partijen binnen en buiten het gebied en met bewoners uit Presikhaaf 1. Zo zijn ideeën en wensen verzameld voor de toekomst van het Merwedeterrein. De conclusie is dat er mogelijkheden zijn voor woningbouw, maatschappelijke activiteiten en openbaar groen, maar dat het tijd kost om die waar te maken. Daarom is er een visie gemaakt voor de lange termijn. Een definitieve (permanente) invulling op korte termijn is niet haalbaar.

Plannen op de lange termijn

Op lange termijn (tussen de 5 en 15 jaar) willen we het  terrein opnieuw inrichten. Op het Merwerdeterrein van de toekomst is er ruimte voor:

  • de nieuwbouwwens van de moskee
  • het woonwagenkamp
  • nieuwe woningen
  • maatschappelijke voorzieningen
  • openbaar groen en spelen
  • nieuwe wegen. Er komt een nieuwe, veilige weg tussen Vosdijk en IJssellaan. In het verlengde van de Vrij Nederlandstraat wordt gezocht naar een nieuwe verbinding tussen het Merwedeterrein en Presikhaaf 1, zodat beide beter op elkaar zijn aangesloten. Daarnaast komt er een snelfietsroute door het gebied.

Plannen voor het terrein op korte termijn

Zolang de plannen op de lange termijn nog niet ontwikkeld kunnen worden, onderzoekt de gemeente of de braakliggende grond tijdelijk gebruikt kan worden voor flexwonen en/of maatschappelijke doeleinden. 

Waarom richten we het terrein niet direct opnieuw in?

Het is niet makkelijk om tot één plan te komen omdat er veel eigenaren zijn op het terrein met verschillende belangen. Dat kost tijd. Daarnaast willen het Rijk en ProRail het spoor misschien verleggen, zodat een van de sporen als een 'tunnel' het andere spoor kan kruisen. Zolang dit nog niet duidelijk is, is het beter om op korte termijn geen blijvende veranderingen op het terrein te doen. 

Wat vindt u?

Geef uw reactie op de plannen vóór vrijdag 23 oktober door aan merwedeterrein@arnhem.nl. Dus:

  • Hoe kijkt u aan tegen de ideeën voor de inrichting van het terrein op lange termijn? 
  • Kunt u zich daar in vinden en waarom wel of niet?

Op uw reactie geven wij een antwoord. Alle reacties en antwoorden gaan mee met de visie naar de gemeenteraad zodra die er een besluit over neemt.

Het visie-document

U kunt hier de uitgebreide versie van de toekomstvisie (pdf, 2,6MB) lezen.

Luchtfoto Merwedeterrein

Bekijk de foto in volledig beeld