Toekomst Merwedeterrein Presikhaaf

Het Merwedeterrein is de meest westelijke punt van de wijk Presikhaaf 1. Een groot deel van het terrein is eigendom van de gemeente. De grond ligt gedeeltelijk braak en is deels tijdelijk in gebruik door kunstwerkplaats Arnhem KW37. Wij willen dat de grond weer structureel wordt gebruikt.

Merwedeterrein

Onderzoek

Er zijn allerlei inwoners, ondernemers en organisaties die betrokkenen zijn en/of belang hebben bij het Merwedeterrein. Wij hebben daarom samen met hen onderzocht wat er op korte termijn in het gebied zou kunnen gebeuren. De conclusie is dat er mogelijkheden zijn voor woningbouw, maatschappelijke activiteiten en openbaar groen, maar dat het tijd kost om die waar te maken. Daarom is een toekomstvisie gemaakt voor de lange termijn. Voor de korte termijn onderzoeken we of de braakliggende grond tijdelijk gebruikt kan worden voor flexwonen en/of maatschappelijke doeleinden.

Voor de huisvesting van kunstwerkplaats KW37 doen we onderzoek naar een andere locatie.

De toekomstvisie

U kunt hier de toekomstvisie (pdf, 2,6MB) lezen. We zijn benieuwd naar uw reactie. Die kunt u sturen aan merwedeterrein@arnhem.nl.

Luchtfoto Merwedeterrein

Bekijk de foto in volledig beeld