Uitbreiding Museum Arnhem

Een grote ondergrondse tentoonstellingsruimte, een nieuwe aansprekende entree met betere publieksfaciliteiten, restauratie van het monumentale pand, betere zichtbaarheid in de stad en een groei van het aantal bezoekers van nu 60.000 naar 75.000 per jaar.

Museum ArnhemDat zijn de plannen die Museum Arnhem heeft voor uitbreiding en vernieuwing van het museum. Het museum wordt weer helemaal van deze tijd en sluit aan bij de ambities met grotere tentoonstellingen en veel activiteiten voor publiek.

Keuze architectenbureau

Een beoordelingscommissie - met vertegenwoordigers van museum en gemeente - heeft uit liefst 40 aanmeldingen 5 architectenbureaus geselecteerd die gevraagd is een visie te ontwikkelen voor de ontwerpopgave voor de nieuwbouw van Museum Arnhem. Het ging om de volgende bureaus: Benthem Crouwel Architecten BV, Cruz Yortiz Amsterdam BV in samenwerking met Laura Alvarez architecture, Happel Cornelisse Verhoeven BV in samenwerking met DRDH Architects (UK), Kraaijvanger BV in samenwerking met krft Amsterdam en Kokke designer Oosterbeek en SeARCH.nl BV. Begin juni 2016 hebben de verschillende bureaus hun ideeën gepresenteerd aan de selectiecommissie en aan het publiek in het Arnhemse architectuurcentrum CASA. Bekijk de ideeën.

Eind juni 2016 is de keuze definitief gevallen op de visie van Benthem Crouwel Architecten BV. In het juryrapport is deze keuze nader onderbouwd.

Aanbesteding in herkansing

Om de plannen van Museum Arnhem mogelijk te maken heeft de gemeenteraad van Arnhem begin 2016 ingestemd met de bijbehorende investering van bijna €15 miljoen. In februari 2018 is de aanbesteding voor verbouw van Museum Arnhem stopgezet, omdat er geen aannemer was die het museum binnen het beschikbare budget van kon (ver)bouwen. Eind 2018 stelde de gemeenteraad €7,5 miljoen extra budget beschikbaar, waarna een nieuwe aanbesteding kon starten. Er vond een marktconsultatie bij circa 20 aannemers plaats om te kunnen inschatten of er voldoende bouwbedrijven geïnteresseerd zouden zijn. De aanbesteding leverde vervolgens 5 geïnteresseerden op, waarvan er 3 een voorstel hebben ingediend. Op 8 juli 2019 vond de voorlopige gunning plaats. Rots Bouw BV uit Aalten mag de klus uitvoeren. Tegen de voorlopige gunning kan nog een aantal weken bezwaar worden gemaakt. Daarna vindt de definitieve gunning plaats en kan de aannemer plaatsnemen in het bouwteam.

Start bouw

De aannemer gaat samen met de gemeente en het museum de plannen verder technisch uitwerken en de bouw voorbereiden. Als alles mee zit start de bouw nog in 2019 en is het gebouw eind 2021 klaar. Museum Arnhem blijft in de tussentijd actief door middel van tentoonstellingen en talloze activiteiten in de tijdelijke presentatieruimte De Kerk. Daarnaast zijn er activiteiten in het Erfgoedcentrum en op  scholen en bij zorginstellingen. Ook is Museum Arnhem betrokken bij tal van festivals en activiteiten in de stad.