Vragen uitbreiding en verbouw Museum Arnhem

Heeft u een vraag over de renovatie en uitbreiding van Museum Arnhem? We hebben een aantal veelgestelde vragen hieronder voor u beantwoord.

Waarom moest het museum verbouwen?

Het huidige museumgebouw voldoet niet meer aan de eisen voor een modern museum. Ook is het momenteel te klein om een actief, publieksgericht programma en goede publieksvoorzieningen te herbergen.

Wat zijn de gevolgen, nu de aanbesteding is mislukt?

We kunnen dat nog niet zeggen. De gemeente onderzoekt welke mogelijkheden er nu zijn om de ambities die ze heeft met het museum op termijn toch uit te kunnen voeren. Het museum zelf is actief met pop-up tentoonstellingen en andere activiteiten in de binnenstad. Dit loopt goed en zal nu dus ook langer doorlopen.

Wat was uiteindelijk de reden van het mislukken van de aanbesteding?

De ramingen bleken optimistisch en de offerte tegelijkertijd te hoog. Achteraf kunnen we zeggen dat de ramingen optimistisch waren, maar omdat er in het begin voldoende belangstelling was leek het goed te gaan. De markt heeft zich in razendsnel tempo ontwikkeld, prijzen stijgen, personeel is moeilijk te krijgen, aannemers hebben werk genoeg en zien dan af van een groot project met de nodige risico's. Het ontbreken van concurrentie drijft de prijs enorm op.

De brief die hierover aan de gemeenteraad is gestuurd vindt u hier (pdf, 324kB).

Wat gaat er nu gebeuren?

Nu is het even afwachten. De nieuwe gemeenteraad moet hier een besluit over nemen.

Is een nieuw pand in de binnenstad een optie?

De gemeenteraad heeft het college opgedragen om onderzoek te doen naar kansen en risico's voor het museum, zowel voor een plek in de binnenstad, als voor de huidige plek. Dat onderzoek is klaar, u kunt de resultaten lezen. Er is nog geen besluit genomen over de locatie. Dat volgt waarschijnlijk nog wel dit jaar. 

Hoe gaat het nu met het museum? Wat staat er nog op de rol?

Museum Arnhem gaat de zichtbaarheid vergroten en rolt  3 programmalijnen uit. De eerste programmalijn is ‘Museum Arnhem komt naar je toe’. Net als Pierre Janssen brengen we de collectie buiten de museummuren naar de mensen toe. Denk bijvoorbeeld aan projecten in verpleeginstellingen en op scholen.  Een andere programmalijn is ‘Museum Arnhem kijkt verder’ waarbinnen projecten vallen die grensoverschrijdend zijn als het gaat om verschillende kunstdisciplines. Museum Arnhem gebruikt de tijd ook om aan de collectie te werken. Depots worden beter op orde gebracht. Momenteel wordt de prentencollectie gedigitaliseerd. En we doen extra onderzoek naar de collectie ter voorbereiding op de nieuwe inrichtingen. De collectie wordt voor jong en oud begrijpelijk en aantrekkelijk. Deze programmalijn heet ‘Museum Arnhem laat de collectie stralen’. De zichtbaarheid van de collectie in de media valt hier ook onder, zoals de rubriek Verborgen parels in de Gelderlander en de samenwerking met het tijdschrift Mister Motley.

Daarnaast zijn we op zoek naar een tijdelijke locatie voor de programmering van actuele kunst.

Gaat het museum nu weer open?

Het museum is gesloten vanwege onderzoeken, voorbereidingen voor de bouw en de sanering van asbest. Het is niet efficiënt om het gebouw weer open te moeten stellen.

Wat zou de verbouwing kosten?

De uitbreiding en verbouwing is geraamd op bijna € 15 miljoen. Museum Arnhem is weliswaar zelfstandig, maar de gemeente is eigenaar van het gebouw. De gemeente betaalt de uitbreiding en verbouwing.

Welke architect heeft het ontwerp voor de ver- en nieuwbouw gemaakt?

Het bureau van Benthem Crouwel Architects is verantwoordelijk voor het ontwerp.
Meer informatie hierover is te vinden op de website van Museum Arnhem en de website van de gemeente Arnhem.

Wat doet het museum nu?

Pop-up tentoonstellingen (Windowshopper), tentoonstellingen bij collega’s (CODA), verhalen over de collectie in andere media (Gelderlander, Herman Centraal) en Museum Arnhem komt naar scholen toe. Samen met Plaatsmaken presenteren we de tentoonstelling Een Zacht Geruis in de Gelderse Kastelen. Binnenkort maken nog een heel mooi project bekend dat we samen met ArtEZ in Musis gaan doen.

Blijft het personeel tijdens de sluiting in dienst is wel gewoon in dienst?

Ja. Voor de medewerkers die nog verbonden zijn aan het museum blijft er meer dan genoeg werk omdat het museum erg actief is met pop-up tentoonstellingen en andere activiteiten.

Waarom is er maar één hoofdaannemer overgebleven in het proces?

Dat weten we natuurlijk niet. Een veelgehoorde reden voor het terugtrekken van een partijen, is dat zij andere klussen hebben aangenomen en daarom geen tijd meer hebben. Het is voor de bouw een heel goede tijd, maar dat maakt het voor ons juist lastig.

Had de gemeente dit kunnen voorkomen?

Nee, waarschijnlijk niet. In november was er nog sprake van 5 inschrijvingen per bestek. Meest gehoorde reactie (zoals gezegd) is dat partijen geen tijd meer hebben omdat ze andere klussen hebben aangenomen.

Betekent dit uitstel/afstel?

Daar gaan we niet vanuit. Het rijksmonument moet sowieso gerestaureerd worden, dat vereist de monumentale status ook. En voor onze kunstcollectie hebben we een eigentijds museumgebouw nodig.

Hoeveel vertraging is er?

Dat kunnen we nu nog niet zeggen.

Waarom is het museum dicht gegaan voordat de aanbesteding bekend was?

  • Er waren diverse vooronderzoeken nodig die niet in een museum in bedrijf gedaan konden worden, waaronder asbestonderzoek en sanering.
  • Alle contracten voor onderhoud gebouw, leveranciers etc en voor medewerkers moesten tijdig worden opgezegd. Die doorlooptijden zijn lang.

Wat betekent dit voor de collectie?

De collectie is verhuisd en opgeslagen in tijdelijke depots. Dus de collectie heeft onderdak.