Subsidie herdenking slavernijverleden en antiracisme

Om Arnhemmers meer bewust te maken van het slavernijverleden en racisme is deze subsidieregeling ingesteld. Heeft u een idee of plan voor activiteiten rondom de herdenking van het slavernijverleden of het tegengaan van racisme, het vergroten van kennis daarover of het aangaan van een gesprek? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor subsidie.

Wie kan een aanvraag doen?

Inwoners en organisaties zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag doen voor activiteiten die zij organiseren voor Arnhemse inwoners.

Wanneer kunt u welke subsidie aanvragen?

 • Subsidie voor activiteiten rond de herdenking van de afschaffing van de slavernij is alleen aan te vragen tot en met 1 juli 2024
 • Subsidie voor antiracisme activiteiten kunt u tijdens de hele subsidieperiode (tot en met 31 december 2026) aanvragen

Waar moet uw activiteit aan voldoen?

De activiteiten moeten:

 • georganiseerd worden door een aanvrager die affiniteit (kennis of ervaring) heeft met het onderwerp of samenwerkt met een aanvrager die affiniteit heeft met het onderwerp
 • toegankelijk zijn voor alle Arnhemmers (zij moeten de communicatie over de activiteit kunnen begrijpen en de locatie van de activiteit moet toegankelijk zijn)
 • aansluiten bij de kennis die de bezoekers of deelnemers over het onderwerp hebben

We ontvangen uw aanvraag minsters 4 weken voordat de activiteiten plaatsvinden.

In het uitklapmenu hieronder kunt u lezen wat wij bedoelen met een aantal verschillende termen.

Uitleg van de termen die we gebruiken
 • Slavernijverleden: periode in de geschiedenis waarin Nederlanders mensen in het Westen en in het Oosten van de wereld tot slaaf maakten, hen daarmee in eigendom namen, hen uitbuitten en hen hun rechten ontnamen. 
 • Koloniaal verleden: periode in de geschiedenis waarin Nederland verschillende gebieden in het Westen en in het Oosten in bezit nam en hen overheersten.
 • Herdenking slavernijverleden: de herdenking van de trans-Atlantische slavernij, de slavernij in het Oosten van de wereld en het koloniale verleden. Inclusief de effecten hiervan in het heden op Arnhem en haar inwoners. Bijvoorbeeld in de vorm van racisme. Het Herdenkingsjaar Slavernijverleden loopt van 30 juni 2023 tot en met 1 juli 2024.
 • Affiniteit: kennis en/of (persoonlijke) ervaringskennis over slavernijverleden en/of koloniaal verleden en/of antiracisme (afhankelijk waarop de activiteit zich richt).
 • Racisme: een reeks aan (bewuste of onbewuste) gedragingen, uitingen en ideeën van mensen en instituties waaruit superioriteit tot uitdrukking komt ten aanzien van andere mensen op basis van onder meer huidskleur, cultuur, afkomst en religie. 
 • Culturele activiteiten: projecten gericht op cultuureducatie, cultuurdeelname, culturele producties en presentaties en/of culturele festivals. Het gaat om alle kunstdisciplines (zoals: theater, dans, muziek, beeldende kunst, literatuur en film) en ook om samenwerkingsprojecten met andere sectoren zolang de activiteit kunst & cultuur bevat.

Hoeveel subsidie kunt u krijgen?

De maximale subsidie die u per project kunt krijgen is € 25.000. Zodra de subsidiepot leeg is, kunt u geen subsidie meer krijgen. Dat zal dan op deze pagina te lezen zijn.

Uw aanvraag

U kunt aanvragen in 3 categorieën:

 • Herdenking slavernijverleden culturele activiteiten
 • Herdenking slavernijverleden niet-culturele activiteiten
 • Antiracisme

U vult als inwoner via DigiD het aanvraagformulier in, als rechtspersoon via e-herkenning of via handmatige invulling. We vragen enkele gegevens van u als contactpersoon, daarna kunt u een aantal documenten uploaden:

 • Een projectplan waarin u beschrijft in welke categorie u aanvraagt, wat uw affiniteit met het onderwerp is, welke activiteiten u gaat uitvoeren en wat daarbij uw doel en het resultaat is
 • Een begroting met daarop de kosten van de activiteiten en het dekkingsplan (de inkomsten die u verwacht)
 • Eventueel kunt u nog verdere documentatie meesturen

U sluit af met een digitale ondertekening en ontvangt automatisch een ontvangstbevestiging. Binnen 4 weken hoort u of u subsidie kunt krijgen. We behandelen alle aanvragen in volgorde van binnenkomst.

Subsidie aanvragen

Evaluatie en verantwoording

Na de activiteit krijgt u een formulier van ons. Daarin moet u invullen of uw activiteit het doel heeft bereikt en wat het effect van de activiteit is. Als wij aan u meer dan € 10.000 hebben toegekend vragen wij van u na afloop van de activiteiten ook een verantwoording.

Geldende regelgeving

Lees de gehele tekst van de subsidieregeling. Daarnaast geldt de Algemene subsidieverordening Arnhem 2016.

Subsidie van de overheid 

Gaat u activiteiten en initiatieven organiseren om: 

 • de afschaffing van de slavernij te herdenken en vieren? 
 • kennis en bewustwording over te brengen over het slavernijverleden en de doorwerking daarvan in het heden?

Dan kunt u misschien (ook) subsidie van de overheid krijgen. Bekijk de voorwaarden en de aanvraag.

Heeft u nog vragen?

Heeft u specifieke vragen over het aanvragen van deze subsidie? Neem dan contact op met Mohammed Bencheikh via mohammed.bencheikh@arnhem.nl.

Heeft u vragen over het indienen van een online subsidieaanvraag, dan verwijzen we u naar het Informatiepunt Digitale Overheid in Rozet.