Poppyregeling ‘Veluwe Remembers’

Heeft u als bewoner, buurthuis, school, bibliotheek, enzovoort binnen de Veluwse gemeenten een idee voor een kleinschalig initiatief om 75 jaar bevrijding van de Veluwe te herdenken? Dan kunt u gebruik maken van de zogenaamde ‘poppy-regeling’.

Poppy-regeling

De poppy-regeling is specifiek bedoeld voor de Veluwe als middel om ‘kleine’ initiatieven mogelijk te maken in het kader van het herdenkingsprogramma, dat loopt van september 2019 tot en met mei 2020. De regeling maakt deel uit van het plan ‘Veluwe Remembers’  dat een onderdeel vormt van het provinciale programma 'Gelderland Herdenkt'.

Voorwaarden poppy-regeling

Om gebruik te kunnen maken van de poppy-regeling moet het initiatief voldoen aan de volgende voorwaarden:

Kleine bijdrage en cofinanciering

  • De maximale bijdrage die kan worden gevraagd is €750,- onder voorbehoud van cofinanciering van de initiatiefnemer, de betrokken gemeente of derden.
  • De cofinanciering van de initiatiefnemer, de betrokken gemeente of derden is geregeld. De 50% cofinanciering kan ook bestaan uit geld, vrijwilligersuren, het beschikbare stellen van middelen of goederen.

Aansluiten bij de verhaallijnen ‘Veluwe Remembers’

  • De initiatiefnemer overlegt een compact plan dat een nauwe relatie heeft met de drie verhaallijnen van ‘Veluwe Remembers’ en ‘Gelderland Herdenkt’:

a. Market Garden (en de evacuatie)
b. De Joodse geschiedenis
c. Bevrijding (door de Canadezen)

  • Het initiatief draagt bij aan de versterking, dan wel samenhang van het inhoudelijke verhaal en bevordert waar mogelijk de samenwerking.

Overige specifieke voorwaarden

  • Het initiatief wordt uitgevoerd in de voor dit programma geldende periode van september 2019 tot en met mei 2020.
  • Het initiatief wordt aangemeld voor de kalender van ‘Gelderland Herdenkt’ binnen de communicatieve infrastructuur die daarvoor bestaat.
  • De initiatiefnemer gebruikt in de communicatie het beeldmerk en de huisstijl van ‘Veluwe Remembers’ of ‘Gelderland Herdenkt’.
  • Na afloop  levert de initiatiefnemer een tweetal foto's als bewijs dat zijn initiatief heeft plaatsgehad.  Mocht uw initiatief in de krant komen, dan ontvangen we ook graag een kopie daarvan.

Aanvragen gesloten

De regeling is gesloten op maandag 10 juni.

Indien er meer aanvragen zijn dan er beschikbaar budget is, zal verdeling naar rato plaatsvinden. Het plafond voor de aanvragen tot en met 10 juni is €150.000,-.

De gemeente Arnhem, die optreedt als ‘penvoerder’ voor Veluwe Remembers, voert de regeling uit.

Meer informatie

Heeft u nog vragen, dan kunt u mailen naar: subsidiebeheer@arnhem.nl.