Subsidies Kunst en Cultuur

Wanneer u in Arnhem een culturele activiteit wilt organiseren, dan kunt u onder voorwaarden een beroep doen op een van de bestaande subsidieregelingen.

 • Subsidieregeling Creatieve bedrijfsverzamelgebouwen

  Wanneer u permanente werkruimte wilt realiseren voor de creatieve en culturele sector, kunt u subsidie bij ons aanvragen voor de planvorming of om de haalbaarheid te onderzoeken.

 • Subsidieregeling Culturele festivals en publieksevenementen - Covid 19

  We willen tijdens en na de coronacrisis de culturele sector ondersteunen. Deze subsidieregeling voorziet in een tegemoetkoming van de extra kosten als gevolg van deze crisis voor instellingen die tussen 1 juli 2021 en 1 juli 2022 vergunningplichtige festivals of publieksevenementen organiseren.

 • Subsidieregeling Amateurkunst

  De gemeente Arnhem ondersteunt amateurkunst via de Subsidieregeling Amateurkunst 2020. De regeling biedt amateurkunstverenigingen en -stichtingen in de categorieën muziek, theater, dans, multidisciplinair, zang en overig de mogelijkheid om subsidie voor een periode van 1 jaar te ontvangen.

 • Subsidieregeling Producties, Evenementen en Festivals

  De subsidieregeling Producties, Evenementen en Festivals is bedoeld voor publieksevenementen en culturele initiatieven die bijdragen aan Arnhem als evenementen- en cultuurstad. Meerjarige artistiek hoogwaardige producties en presentaties zijn ook in de regeling opgenomen.

 • Fonds borgstelling creatieve industrie

  Soms is een lening bij een bank niet mogelijk voor ondernemers in de creatieve industrie en de kunst- en cultuursector. De gemeente Arnhem kan onder bepaalde voorwaarden garant staan voor deze ondernemers, zodat financiering haalbaar wordt. Hiervoor werkt de gemeente samen met Triodos bank.