Subsidies Kunst en Cultuur

Wanneer u in Arnhem een culturele activiteit wilt organiseren, dan kunt u onder voorwaarden een beroep doen op een van de bestaande subsidieregelingen.

  • Subsidieregeling Amateurkunst

    De gemeente Arnhem ondersteunt amateurkunst via de Subsidieregeling Amateurkunst. Deze regeling biedt amateurkunstverenigingen op het gebied van muziek, theater, dans, zang, multidisciplinair en overige categorieën (bijvoorbeeld: beeldende kunst, audiovisueel, nieuwe media en literatuur) de mogelijkheid om subsidie voor een periode van 1 jaar te krijgen.

  • Subsidieregeling Producties, Evenementen en Festivals

    De subsidieregeling Producties, Evenementen en Festivals is bedoeld voor publieksevenementen en culturele initiatieven die bijdragen aan Arnhem als evenementen- en cultuurstad. Meerjarige artistiek hoogwaardige producties en presentaties zijn ook in de regeling opgenomen.

  • Fonds borgstelling creatieve industrie

    Soms is een lening bij een bank niet mogelijk voor ondernemers in de creatieve industrie en de kunst- en cultuursector. De gemeente Arnhem kan onder bepaalde voorwaarden garant staan voor deze ondernemers, zodat financiering haalbaar wordt. Hiervoor werkt de gemeente samen met Triodos bank.