Subsidieregeling Culturele festivals en publieksevenementen - Covid 19

We willen tijdens en na de coronacrisis de culturele sector ondersteunen. Deze subsidieregeling voorziet in een tegemoetkoming van de extra kosten als gevolg van deze crisis voor instellingen die tussen 1 juli 2021 en 1 juli 2022 vergunningplichtige festivals of publieksevenementen organiseren.

Niet alle instellingen komen in aanmerking voor subsidie. Er zijn een aantal voorwaarden en uitsluitingen van toepassing. Uw vergunningplichtige festival of publieksevenement heeft een openbaar karakter en er komen artiesten tegen betaling optreden

U komt niet in aanmerking voor deze regeling:

  • als u als instelling behoort tot de culturele basis- of meerjarenvoorziening van de gemeente Arnhem
  • als u een sportevenement organiseert
  • als u een evenement organiseert waarin de culturele component ontbreekt
  • als u een niet vergunningplichtig evenement organiseert

Voor publieksevenementen tot 500 bezoekers kunt u maximaal € 1.000 subsidie aanvragen, voor tussen de 500 en 5.000 bezoekers geldt een maximum bedrag van € 3.000. Voor publieksevenementen van meer dan 5.000 bezoekers geldt een maximale vergoeding van € 8.000.

Van toepassing zijn de in juni 2021 vastgestelde Subsidieregeling Culturele festivals en publieksevenementen - Covid 19 en de Algemene subsidieverordening Arnhem 2016.

Uw aanvraag

Van 1 juli 2021 tot en met 1 juli 2022 kunt u via onderstaand digitaal aanvraagformulier subsidie aanvragen. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld totdat het subsidieplafond van € 100.000 is bereikt. Let er wel op dat uw aanvraag compleet is, anders kunnen we deze niet in behandeling nemen. Na het invullen van de gegevens met betrekking tot uw instelling vragen wij van u de volgende documenten:

  • Een document van maximaal 1 A4 waarin u beschrijft waarom u in aanmerking komt voor subsidie, hoeveel bezoekers er in totaal naar uw festival of evenement zullen komen en welke artiesten er zullen optreden
  • Een actueel uittreksel van de Kamer van Koophandel
  • Een kopie van een actueel en zakelijk bankafschrift

Aanvragen subsidie

Afhandeling en verantwoording

Binnen 8 weken na indiening van de aanvraag neemt het college een besluit en verzenden wij aan u een beschikking. Op basis van de verleende subsidie kan het college een voorschot van 100% verstrekken. Op deze subsidieregeling is geen verantwoording van toepassing.

Contact

Voor vragen over deze subsidieregeling kunt u contact opnemen met Alet Voskuil via alet.voskuil@arnhem.nl of Doeko Pinxt via doeko.pinxt@arnhem.nl