Fonds Cultuur

Arnhem heeft met 'Fonds Cultuur’ een subsidieregeling voor initiatieven die de cultuurdeelname vergroten. Voorheen was dit de regeling 'Fonds Cultuur Eenmalige Activiteiten'. Vanaf 1 januari 2016 heet deze regeling 'Fonds Cultuur'.

Deze regeling is bedoeld voor eenmalige en nieuwe initiatieven die cultuurdeelname vergroten én de beeldvorming van Arnhem als cultuurstad ondersteunen. De subsidieregeling komt voort uit de gemeentelijke kadernota STROOM (pdf 3,23 MB), die begin 2012 door de Arnhemse gemeenteraad werd vastgesteld. Intussen is dit cultuurbeleid met alle spelers op het Arnhemse culturele veld geëvalueerd. De uitkomst hiervan kunt u lezen in de tussenevaluatie 'Arnhem stroomt door' (.pdf, 11,6MB).

De subsidies zijn bedoeld voor culturele activiteiten in de vorm van een voorstelling, een uitvoering, een tentoonstelling of een presentatie / publicatie in de disciplines muziek, theater, dans, beeldende kunst en vormgeving, multimedia, film, fotografie, letteren en cultureel erfgoed. Een festival kan ook. De activiteiten moeten een openbaar karakter hebben en georganiseerd worden door een instelling zonder winstoogmerk.

Bedrag

Voor 2016 is een bedrag van €154.661 beschikbaar, verdeeld over 2 aanvraagperiodes. De subsidie bedraagt maximaal 75% van de kosten van de activiteit, met een maximum van € 10.000.

Aanvraagtermijn

  1. De eerste aanvraagtermijn sluit jaarlijks op 1 maart en is voor activiteiten in de periode tussen 1 juni en 31 mei.
  2. De tweede aanvraagtermijn sluit jaarlijks op 1 oktober en is bedoeld voor activiteiten die plaatsvinden in de periode tussen 1 januari en 31 december van het daaropvolgende jaar.

Meer informatie

De subsidie Fonds Cultuur wordt verleend op grond van de Subsidieregeling Fonds Cultuur en de Algemene subsidieverordening Arnhem 2002.

Meer informatie over de huidige subsidieregeling is te vinden in de Subsidieregeling Fonds Cultuur (pdf 123 kB). Hier bekijkt u de  Algemene subsidieverordening Arnhem 2002.

Minder regels voor kleine subsidies

Wie een subsidie van € 5.000 euro of minder van de gemeente ontvangt, hoeft vanaf 1 november 2011 geen uitgebreide administratie meer bij te houden. Dit geldt voor subsidies voor cultuur, educatie, welzijn, zorg en sport. De regels voor het aanvragen van de subsidie blijven onveranderd, maar de verantwoording achteraf wordt vereenvoudigd.

De gemeente wil efficiënter werken door minder regels te stellen. Er zijn plannen om de subsidieverlening op termijn verder te vereenvoudigen. Door bijvoorbeeld digitale aanvragen mogelijk te maken en meerjarensubsidies toe te kennen.

Kijk hier voor De nieuwe beleidsregels voor kleine subsidies (pdf 9 kB).

Aanvraagformulier:

N.B.: Binnen 3 maanden na sluiting van de aanvraagronde (1 maart of 1 oktober) krijgt u schriftelijk bericht over de uitslag.

Online aanvragen

Let op:

  • Aanvragen ingediend voor 1 maart gelden voor activiteiten in de periode 1 juni tot en met 31 mei.
  • Aanvragen ingediend voor 1 oktober gelden voor activiteiten in de periode januari tot en met met 31 december van het daaropvolgende jaar.

Vragen?

Voor vragen over het Fonds Cultuur kunt u per mail contact opnemen met Monique Asbreuk van het programma cultuur (Monique.Asbreuk@arnhem.nl).

 

Uitgelicht