Coffeeshop exploiteren

Als u een coffeeshop wilt beginnen, dan heeft u een horeca-exploitatievergunning en gedoogverklaring voor een coffeeshop nodig. Vanaf 17 juni 2024 heeft u in plaats van een gedoogverklaring, toestemming nodig voor het exploiteren van een coffeeshop. Dit heeft te maken met het wietexperiment waaraan de gemeente Arnhem meedoet.

Coffeeshop starten

In de gemeente Arnhem geldt een maximumaantal van 11 coffeeshops dat wordt toegestaan. Op dit moment heeft de gemeente Arnhem 10 coffeeshops. Dit betekent dat er nog 1 plek beschikbaar is. Vanaf 1 juli 2024 (12.00 uur) tot en met 9 september 2024 (12.00 uur) kunt u een aanvraag indienen als u in de gemeente Arnhem een coffeeshop wilt beginnen. Aanvragen die voor of na deze periode worden ingediend worden geweigerd.

Aanvragen

Bent u geïnteresseerd? Leest u dan voordat u een aanvraag indient nog even verder.

Schaarse vergunning

Voor coffeeshops in gemeente Arnhem gelden van het wietexperiment de Regels voor coffeeshops 2024 [ink]. Hierin staat dat er maximaal 11 coffeeshops in de gemeente Arnhem mogen zijn. Op dit moment is er 1 plek beschikbaar in Arnhem. Omdat in Nederland veel interesse is voor vrijgekomen plekken voor coffeeshops, verwachten we dat het aantal aanvragers voor de horeca exploitatievergunning en toestemming (hierna vergunning genoemd) groot is. Daarom noemen we deze vergunning ook wel schaars recht. Om iedereen die geînteresseerd is de mogelijkheid te geven om een aanvraag in te dienen, geldt er een speciale en transparante aanvraagprocedure.

Stappenplan aanvraag

  1. Eerst wordt er gekeken of uw aanvraag compleet is. En vindt het eerste deel van het toetsen van de aanvraag plaats. Is de aanvraag compleet en doorstaat uw aanvraag de eerste toets? Dan gaat uw aanvraag naar stap 2.
  2. De notaris voert een loting uit om de volgorde van aanvragen te bepalen.
  3. De aanvrager die als nummer 1 uit de loting komt, gaat verder naar het tweede deel van de aanvraag.
  4. Als de uitkomst van deze tweede controle positief is, wordt de gevraagde vergunning afgegeven.

Worden de stappen niet succesvol doorlopen door nummer 1, dan mag de nummer 2 op de lijst verder met de aanvraag.

Regels voor coffeeshops

Hoe de burgemeester precies omgaat met een vrijgekomen plek voor een coffeeshop staat beschreven in hoofdstuk 5 van de Regels voor coffeeshops Arnhem 2024. Deze regels gelden tijdens het wietexperiment.