Ambities en beleid

  • Coalitieakkoord 2022-2026

    De coalitie-onderhandelingen na de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 hebben geleid tot het coalitieakkoord 2022-2026.

  • Perspectiefnota 2022-2025

    In de Perspectiefnota 2022-2025 kijken we vooruit en richten we onze blik op de toekomst. We richten ons op Arnhem ná de coronacrisis. We werken stevig verder aan onze ambities om de stad groener, beter en gezonder te maken.