Ambities en beleid

  • Coalitieakkoord 2022-2026

    De coalitie-onderhandelingen na de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 hebben geleid tot het coalitieakkoord 2022-2026.

  • Perspectiefnota 2022-2025

    Stond 2020 vooral in het teken van het hoofd bieden aan corona en herstel uit de crisis, vanaf 2021 kijken we weer vooruit tot na de crisis. Vorig jaar maakten we daar met de Arnhemse Herstelagenda Coronacrisis al een mooie start mee. Dit jaar gaan we daar mee verder.