Ambities en beleid

 • Coalitieakkoord 2018-2022

  De coalitie-onderhandelingen na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 hebben geleid tot het coalitieakkoord 2018-2022.

 • Zomernota 2016-2019

  In deze nota krijgen de twee veranderopgaven 'Stad op de kaart' en 'Van wijken weten' handen en voeten.

 • Perspectiefnota

  Het voorkomen van armoede, meer mensen aan het werk krijgen, aandacht voor de economie en energiebesparing. Dat is de lijn in de concept perspectiefnota 2018-2021.

 • Ruimtelijk beleid en woonvisie

  Hier vindt u onder andere de Structuurvisie.

Uw Reactie
Uw Reactie