Ambities en beleid

  • Coalitieakkoord 2018-2022

    De coalitie-onderhandelingen na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 hebben geleid tot het coalitieakkoord 2018-2022.

  • Perspectiefnota 2020-2023

    Arnhem blijft volop inzetten op de energietransitie en het behalen van de klimaatdoelstellingen. En op het creëren van werkgelegenheid en een gunstig investeringsklimaat. Tegelijkertijd heeft Arnhem te maken met een sterke toename van de kosten van de zorg. Dat staat in de Perspectiefnota 2020-2023.