Ambities en beleid

  • Coalitieakkoord 2018-2022

    De coalitie-onderhandelingen na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 hebben geleid tot het coalitieakkoord 2018-2022.

  • Perspectiefnota

    Het voorkomen van armoede, meer mensen aan het werk krijgen, aandacht voor de economie en energiebesparing. Dat is de lijn in de concept perspectiefnota 2018-2021.

  • Ruimtelijk beleid en woonvisie

    Hier vindt u onder andere de Structuurvisie.