Openbaarheid van bestuur

Openbaarheid van bestuur kan worden opgevat als een verzamelterm voor wetgevende initiatieven, die tot doel hebben een grotere transparantie van het bestuur te realiseren.

Sinds 1980 hebben burgers de mogelijkheid een blik in de keuken van de overheid te werpen. Alle informatie is in principe openbaar. Een serie uitzonderingsgronden neemt daar vervolgens weer flink wat van terug, maar openbaarheid van bestuur blijft het uitgangspunt.

Jaarverslagen en begrotingen

Rechtspersonen

Wet bescherming persoonsgegevens

Uitgelicht

Uw Reactie
Uw Reactie