Stedenbanden

De gemeente Arnhem heeft al jaren met twee Europese steden een officiële stedenband en met verschillende steden binnen en buiten Europa een projectband.

Deze stedenbanden zijn gebaseerd op het uitwisselen van kennis op het gebied van sport, cultuur, economie en ontwikkeling.

Croydon (Verenigd Koninkrijk)

De band met de stad Croydon (een voorstad van Londen) is ontstaan na de tweedewereldoorlog, toen zowel Arnhem als Croydon volledig waren verwoest. Op 9 april 1985 werd een officiële overeenkomst van vriendschap en samenwerking afgesloten tussen Croydon en Arnhem. Er gaan ieder jaar verschillende scouting-, en sportverenigingen uit Arnhem naar Croydon en er komen jongeren uit Croydon naar Arnhem, als onderdeel van een uitwisselingsproject. Momenteel zijn er plannen om ook op economisch gebied de banden met Croydon te versterken, door bedrijven uit beide steden meer te laten samenwerken. http://www.croydon.gov.uk/

Gera (Duitsland)

De stad Gera in de voormalige DDR is aan Arnhem aangeboden als jumelagepartner, nadat de gemeenteraad zich rond 1985 had uitgesproken over een stedenband met een stad in de DDR. De jumelage werd officieel op 13 april 1987. Daarna is het gekomen tot een uitwisselingsprogramma tussen Arnhem en Gera met als doel samen te werken aan gerechtigheid en vriendschap binnen Europa. http://www.gera.de/

Wuhan (China)

De gemeente Arnhem heeft sinds 1999 een projectband met de stad Wuhan in centraal China. Wuhan ligt in de provincie Hubei, die ook een relatie heeft met de provincie Gelderland. Wuhan telt maar liefst 8 miljoen inwoners en een aantal keer per jaar brengen bedrijven uit Arnhem een bezoek aan Wuhan en wisselen kennis uit op het gebied van economie en milieu. http://www.wuhan.gov.cn/

Particuliere initiatieven

Op verzoek van de gemeente Arnhem is de Stichting Jumelage Arnhem (SJA) opgericht. De doelstelling van de SJA is het bevorderen van uitwisselingen tussen zoveel mogelijk burgers, zowel op persoonlijke titel als in verenigings- en/of organisatieverband, met burgers, verenigingen en/of organisaties van Croydon en Gera. De SJA werkt nadrukkelijk mee aan het ontwikkelen en (doen) uitvoeren van activiteiten op educatief, recreatief, sportief, cultureel, welzijnszorg en sociaal-maatschappelijk gebied. Dit om de samenwerking, vriendschap en vrede tussen verschillende landen te bevorderen.

De stichting ArnhemLima is per 1 september 2015 opgeheven.
 

Uitgelicht

Uw Reactie
Uw Reactie