Open data

We stellen 'open data' beschikbaar omdat dit goed aansluit op onze denkwijze over een transparante, betrouwbare en goed controleerbare overheid. We willen graag dat alle openbare informatie voor iedereen laagdrempelig en snel toegankelijk is en open data kan helpen dit proces te verbeteren. Daarmee willen wij naast transparantie ook innovatie en burgerparticipatie stimuleren.

Wat is open data?

Er is veel informatie beschikbaar binnen de overheid. Overheidsorganisaties gebruiken dit om hun dagelijkse taken uit te voeren, maar het is data die ook erg nuttig of interessant kan zijn voor burgers, ondernemers en kennisinstellingen.

Door die informatie vrij beschikbaar te stellen als ‘open data’, kunnen burgers of bedrijven daarmee ook nieuwe informatiediensten ontwikkelen, bijvoorbeeld voor apps op de smartphone of tablet. Een voorbeeld is het beschikbaar stellen van data over parkeerplaatsen. Deze data kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt door apps die aangeven waar gehandicapten het beste kunnen parkeren.

Open data bieden de maatschappij de mogelijkheid overheidsinformatie waarvoor geen beperkingen gelden te hergebruiken.

Kenmerken van open data zijn:

  • De data zijn openbaar.
  • Er berust geen auteursrecht of andere rechten van derden op.
  • De data zijn bekostigd uit publieke middelen, beschikbaar gesteld voor de uitvoering van die taak.
  • De data voldoen bij voorkeur aan ‘open standaarden’ (geen barrières voor het gebruik door ICT-gebruikers of door ICT-aanbieders).
  • Open data zijn bij voorkeur computer-leesbaar, zodat zoekmachines informatie in documenten kunnen vinden.

Kijk op: https://opendata.arnhem.nl