College van B&W

 • Samenstelling college

  Het dagelijks bestuur van de gemeente is in handen van het college van burgemeester en wethouders.

 • Collegebesluiten

  In het Bestuurlijk Informatiesysteem bevinden zich de vergaderstukken en besluiten van de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders.

 • Nevenfuncties en bezoldiging

  Een overzicht van declaraties en nevenfuncties van B&W en wachtgelden van voormalige leden van B&W.

 • Ahmed Marcouch

  Ahmed Marcouch (1966) is sinds 1 september 2017 burgemeester van Arnhem.

Uw Reactie
Uw Reactie