College van B&W

 • Samenstelling college

  Het dagelijks bestuur van de gemeente is in handen van het college van burgemeester en wethouders.

 • Collegebesluiten

  In het Bestuurlijk Informatiesysteem bevinden zich de vergaderstukken en besluiten van de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders.

 • Nevenfuncties en bezoldiging

  Een overzicht van declaraties en nevenfuncties van B&W en wachtgelden van voormalige leden van B&W.

 • Ahmed Marcouch

  Ahmed Marcouch (1966) is sinds 1 september 2017 burgemeester van Arnhem

 • Ine van Burgsteden

  Ine van Burgsteden (1967) is sinds 2014 wethouder namens het CDA.

 • Gerrie Elfrink

  Gerrie Elfrink (1974) is sinds 2010 wethouder namens de SP.

 • Ron König

  Ron König (1964) is sinds 2015 wethouder namens D66.

 • Martijn Leisink

  Martijn Leisink (1974) is sinds 2010 wethouder namens D66.

 • Geert Ritsema

  Geert Ritsema (1960) is sinds 27 juni 2016 wethouder namens de SP.

Wat vindt u van onze website?