Cathelijne Bouwkamp

Cathelijne Bouwkamp (1972) is sinds 2018 wethouder namens GroenLinks.

Cathelijne Bouwkamp was sinds 2014 fractievoorzitter GroenLinks. Ze vervulde diverse banen in de culturele sector en was manager van een opleidingsinstituut. Daarna werkte ze als adviseur wonen bij een adviesbureau en als beleidsadviseur bij ArtEZ.

Cathelijne Bouwkamp

Portefeuille

 • 1e locoburgemeester
 • Duurzaamheid
 • Groen
 • Bomen
 • Ruimtelijke Ordening en Omgevingswet
 • Cultuur 
 • Asielzaken
 • Vluchtelingenzaken
 • Dierenwelzijn
 • Project Oostelijk centrumgebied
 • G40 fysieke pijler

Wijkwethouder

 • Centrum
 • Spijkerkwartier
 • Arnhems Broek

Contact

E-mail: cathelijne.bouwkamp@arnhem.nl
Telefoon: (026) 377 4602
Twitter: @CathelijneCB 
LinkedIn: profiel Cathelijne Bouwkamp