Cathelijne Bouwkamp

Cathelijne Bouwkamp (1972) is wethouder Stedelijke Ontwikkeling, Groen, Duurzaamheid en Cultuur namens GroenLinks.

Cathelijne Bouwkamp was sinds 2014 fractievoorzitter GroenLinks. Ze vervulde diverse banen in de culturele sector en was manager van een opleidingsinstituut. Daarna werkte ze als adviseur wonen bij een adviesbureau en als beleidsadviseur bij ArtEZ.

Cathelijne Bouwkamp

Portefeuille

  • 1e locoburgemeester
  • Nationaal Programma Arnhem-Oost
  • Cultuur
  • Groen en klimaatadaptatie in de stad
  • Duurzaamheid, inclusief energietransitie gebouwde omgeving en grootschalige opwek (exclusief energietransitie bedrijven en industrie en duurzame mobiliteit)
  • Stedelijke ontwikkeling en ruimtelijke ordening (inclusief Omgevingswet)

Wijkwethouder

  • Presikhaaf

Contact

E-mail: cathelijne.bouwkamp@arnhem.nl
Telefoon: (026) 377 4602
Twitter: @CathelijneCB 
LinkedIn: profiel Cathelijne Bouwkamp