Jan Herman de Baas

Jan Herman de Baas (1961) is de gemeentesecretaris van Arnhem.

Hij vormt de schakel tussen het college van B&W en de ambtelijke organisatie. Ook maakt hij als algemeen directeur deel uit van het directieteam van de gemeente Arnhem. De Baas was eerder (interim) gemeentesecretaris bij diverse gemeenten en hij was interim provinciesecretaris van Zuid-Holland en Utrecht. 

Contact

E-mail: jh.debaas@arnhem.nl