Jan Herman de Baas

Jan Herman de Baas (1961) is interim gemeentesecretaris van Arnhem. Hij vormt de schakel tussen het college van B&W en de ambtelijke organisatie. Ook maakt hij als algemeen directeur deel uit van het directieteam van de gemeente Arnhem.

De Baas was eerder ook (interim) gemeentesecretaris bij diverse gemeenten en hij was interim provinciesecretaris van Zuid-Holland en Utrecht. 

Het college kiest voor deze benoeming op interim-basis om de continuïteit in de organisatie te borgen en ruimte te creëren voor een zorgvuldige wervingsprocedure voor de definitieve benoeming. Uitgangspunt hiervoor is de ambitie om ook in de functies voor de ambtelijke top een afspiegeling te zijn van de stad als het gaat om mensen met een niet-westerse achtergrond en mensen met een (arbeids)beperking. 

Interim gemeentesecretaris Jan Herman de Baas