Maurits van de Geijn

Maurits van de Geijn is wethouder Inclusie, Digitale Zaken, Organisatie en Publieke Gezondheid namens Volt.

Maurits van de Geijn studeerde Personeel en Arbeid in Arnhem en Bedrijfskunde in Nijmegen. Hij werkte als beleidsadviseur bij gemeente Dronten en vervulde diverse managementrollen bij de gemeente Zwolle. Daarna was hij onder andere gemeentesecretaris / algemeen directeur van de gemeenten Oldebroek en Renkum. 

Maurits van de Geijn

Portefeuille

 • 7e locoburgemeester
 • Inclusie en diversiteit
 • Maatschappelijke opvang, vrouwenopvang, huiselijk geweld en kindermishandeling
 • Publieke gezondheid en GGD
 • Internationale samenwerking
 • Digitalisering en automatisering
 • Privacy
 • Publieke dienstverlening
 • Bedrijfsvoering en Personeel en Organisatie
 • Communicatie
 • Gemeentelijk vastgoed

Wijkwethouder

 • Elderveld
 • Schuytgraaf

Contact

E-mail: maurits.van.de.geijn@arnhem.nl
Telefoon: (026) 377 4614