Samenstelling college

Ons dagelijks bestuur is in handen van het college van burgemeester en wethouders.

Het college heeft 6 wethouders: 2 van GroenLinks, 2 van VVD, 1 van Arnhem Centraal en 1 van PvdA.

Burgemeester en wethouders zijn ieder verantwoordelijk voor een aantal bestuurlijke taken (portefeuilles). Ze zijn samen verantwoordelijk voor het beleid. Dat beleid ligt in hoofdlijnen vast in het coalitieakkoord. Het coalitieakkoord en andere belangrijke beleidsstukken vindt u onder Ambities en Beleid.

College 2019 - 2022

Samenstelling college