Samenstelling college

Ons dagelijks bestuur is in handen van het college van burgemeester en wethouders.

Het college heeft 7 wethouders: 2 van GroenLinks, 1 van D66, 1 van Arnhem Centraal, 1 van Partij voor de Dieren, 1 van PvdA en 1 van Volt.

Burgemeester en wethouders zijn ieder verantwoordelijk voor een aantal bestuurlijke taken (portefeuilles). Ze zijn samen verantwoordelijk voor het beleid. Dat beleid ligt in hoofdlijnen vast in de begroting. Het coalitieakkoord en andere belangrijke beleidsstukken vindt u onder Ambities en Beleid.

Samenstelling college

Foto van de wethouders van Arnhem met burgemeester Marcouch

Foto van de wethouders en gemeentesecretaris van Arnhem met burgemeester Marcouch