Samenstelling college

Het dagelijks bestuur van de gemeente is in handen van het college van burgemeester en wethouders.

Het college heeft 6 wethouders: 2 van Groenlinks, 2 van VVD, 1 van D66 en 1 van PvdA.

Burgemeester en wethouders zijn ieder verantwoordelijk voor een aantal bestuurlijke taken (portefeuilles). Ze zijn samen verantwoordelijk voor het beleid. Dat beleid ligt in hoofdlijnen vast in het coalitieakkoord. Het coalitieakkoord en andere belangrijke beleidsstukken vindt u onder Ambities en Beleid.

Het college van burgemeester en wethouders

Samenstelling college

 

Uitgelicht

Uw Reactie
Uw Reactie