Wat doet de Rekenkamer?

De Rekenkamer doet onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het gemeentebestuur gevoerde beleid.

Dit is belangrijk, want de aanzienlijke ontvangsten van de gemeente Arnhem worden door burgers en bedrijven opgebracht via belastingen en heffingen. Hierdoor is de gemeente Arnhem in staat jaarlijks € 964 miljoen te besteden aan de stad. Dat geld moet een zo groot mogelijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van de stad en de gemeenschappelijke voorzieningen. Daarbij houden we het belang van de Arnhemse burgers voor ogen. Daarom stelt de Rekenkamer zich bij onderzoeken de vraag: "Bereikt het gemeentebestuur de doelen die ze heeft vastgesteld en wordt het geld op een goede wijze besteed?"

Heeft u suggesties voor onderzoek?

Mocht u tips of suggesties hebben, dan kunt u hierover mailen naar rekenkamer@arnhem.nl.