Wie vormen de Rekenkamer?

Wie zitten er in de rekenkamer? Wie heeft welke rol binnen de rekenkamer?

Team Rekenkamer
 Van links naar rechts: Samet Kaymak, Lydia Zwier – Kentie en Arie Teeuw.

Arie Teeuw, voorzitter

arie teeuw

Mijn naam is Arie Teeuw. Ik woon in Velp, ben sinds 1985 werkzaam in, met en voor gemeenten, als ambtenaar, raadslid en adviseur/interim-manager, met name voor financiële en algemene strategie. 

Het is helemaal niet moeilijk om vrijwel elk onderzoek naar besturing en bedrijfsvoering uit te laten monden in een rapport over wat er níet goed is. Maar de essentie van een Rekenkamer is dat zij door onderzoek te doen raden, colleges en ambtelijke organisaties helpt te leren en zich te verbeteren. Het rapport dat uit een onderzoek voortvloeit is dan ook alleen maar zinvol als het daartoe bijdraagt. Dat is waar ik op zou willen inzetten als voorzitter van de Rekenkamer van Arnhem. Het is niet altijd even simpel. Het vergt enige tijd om te ontdekken wát een raad precies nodig heeft, wat haar onderzoeksbehoeften zijn en hoe je steeds de voor raad en college essentiële vragen uit een onderzoek kunt destilleren.

Ook vind ik het nuttig dat een Rekenkamer zich soms (niet té vaak) met een kort bericht over een relevant onderwerp tot de gemeenteraad richt inzake onderwerpen die wel des rekenkamers zijn, maar geen volledig onderzoek waard zijn. Ik vind het leuk om rapportages op zo’n manier in te richten dat de essentie belangrijker is dan de 40 pagina’s erachter.

Nevenfuncties:

  • Directeur-eigenaar Teeuw WWHW Beheer BV (bezoldigd)
  • Voorzitter Rekenkamer Hoogeveen (bezoldigd)

Lydia Zwier - Kentie, lid

lydia

Mijn naam is Lydia M.D. Zwier-Kentie. Ik ben Bestuurskundige met zo’n 20 jaar werkervaring, afwisselend intern en extern, voor rijks-, provinciale en gemeentelijke overheden, hogescholen; en in de organisatie van de sport.

Sinds 2008 ben ik zelfstandig adviseur bedrijfsvoering overheid en non-profit, eigenaar van Dionysia-Advies met werk op het snijvlak van gemeente en gemeenschap in de brede zin des woords. Daarnaast ben ik als vrijwilliger actief als ‘medemaker’ van het Social Innovation Lab en voorzitter van de stichting Ontwikkeling Vrouwenvoetbal Nederland.

Mijn motivatie om te werken voor de RK Arnhem: zorgen dat we het morgen, voor de komende generaties, nog wat beter en democratischer doen, met name op lokaal niveau. Dit is mijn drijfveer voor zowel mijn professionele als prive-leven. Leren van het verleden om te ontwikkelen op talenten en successen, waar nodig met een ‘tweede geboorte’ is mijn aanpak.

Nevenfuncties:

  • Zelfstandig Professional Dionysia Advies (bezoldigd)
  • Lid rekenkamercommissie Hoogeveen (bezoldigd)
  • Lid Rekenkamer Zwijndrecht (bezoldigd)
  • Medemaker Social Innovation Lab (onbezoldigd)
  • Voorzitter Stichting Ontwikkeling Vrouwenvoetbal Nederland (onbezoldigd)

Samet Kaymak, lid

Samet

Mijn naam is Samet Kaymak. Geboren, getogen en woonachtig in Arnhem.   

In de dagelijkse praktijk werk ik als consultant voor diverse (internationale) banken, accountantsorganisaties, verzekeraars en vastgoedpartijen waarbij ik mij voornamelijk bezighoud met financiële, operationele en bestuurlijke audits. Deze onderzoeken zijn met name gericht op riskmanagement, controles op jaarcijfers, aanpak van witwassen en terrorismefinancieringen.

Het is van belang dat overheidsorganisaties zich permanent ontwikkelen en met een kritische blik kijken naar het eigen functioneren. De Rekenkamer voert onafhankelijke onderzoeken uit en toont blijvende betrokkenheid bij maatschappelijke vraagstukken. Dit levert een belangrijke bijdrage aan het lerende vermogen van de gemeente Arnhem en het bevorderen van de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het (bestuurlijke) overheidshandelen.
Ik ben van mening dat het niet alleen gaat om de harde cijfers, maar ook om de emotie, aandacht en het verhaal daarachter. Ofwel de menselijke maat. Deze factoren bepalen vooral of het beoogde doel gerealiseerd kan worden. Dit gaat gepaard met de juiste dingen vaststellen en op een eenvoudige manier vastleggen. Zodoende verbetert het zelfsignalerend en zelfcorrigerend vermogen van de organisatie; dat is naar mijn mening waar het om draait.

Nevenfuncties:

  • Directeur-eigenaar SKAY Consultancy B.V. (bezoldigd)
  • Raad van Toezicht (Auditcommissie) – StOVOG (bezoldigd) 

Meriam de Lange, onderzoeker

Meriam

Contactgegevens Rekenkamer

E-mailadres: rekenkamer@arnhem.nl
Postadres: Postbus 9029, 6800 EL Arnhem
Bezoekadres: Koningstraat 38, 6811 DG Arnhem