Hulp bij een laag inkomen

Hulp van andere organisaties

 • Dullertstichting

  De Dullertstichting helpt inwoners van Arnhem en omgeving die geen of weinig financiële armslag hebben.

 • Oprecht

  Oprecht zet zich in om schulden bij jongeren te voorkomen en op te lossen. 

 • Goed Geregeld Arnhem

  Goed Geregeld Arnhem is er voor mensen die hulp nodig hebben bij geld- of regelzaken.

 • Wijkteams Arnhem

  Wijkteams Arnhem geeft steun, advies en ondersteuning bij zorg, opvoeding, welzijn, werk en inkomen.

 • Stichting Leergeld

  Leergeld heeft als missie het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen. 

 • Kledingbank Arnhem

  Stichting Kledingbank Arnhem e.o. geeft goede bruikbare kleding aan mensen die het hard nodig hebben, maar het zelf niet (meer) kunnen betalen.

 • Voedselbank Arnhem

  Voedselbank Arnhem helpt mensen met weinig inkomen door tijdelijk te voorzien in voedselpakketten.