Geheimhouding persoonsgegevens

U kunt een verzoek indienen om uw persoonsgegevens geheim te houden voor zogenaamde verplichte derden.

In de basisadministratie van de gemeente Arnhem staat informatie over uw adres, een eventueel huwelijk of geregistreerd partnerschap, ouders en kinderen. Deze gegevens worden automatisch verstrekt aan overheidsinstellingen, zoals de Belastingdienst en pensioenfondsen.

Geheimhouding

Welke informatie aan deze instanties wordt verstrekt, wordt bepaald door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Dit kunt u niet voorkomen, dit is wettelijk verplicht. 

U kunt wel verzoeken om geheimhouding van uw gegevens als het gaat om gegevensverstrekking aan zogenaamde verplichte derden. Verplichte derden zijn bijvoorbeeld een advocaat die een dagvaarding aan uw adres wil uitbrengen, de stichting interkerkelijke ledenadministratie of  zogenoemde vrije derden (niet-commerciële instellingen, zoals sport- en muziekverenigingen of particulieren).

Aanvraag

U kunt geheimhouding persoonsgegevens online aanvragen of intrekken. Hier heeft u DigiD voor nodig. Wij verwerken uw digitale aanvraag direct en automatisch.

Online aanvragen

Voorwaarden

Om het verzoek te doen om geheimhouding van uw persoonsgegevens moet u inwoner van de gemeente Arnhem zijn.

Schriftelijk aanvragen

Heeft u geen DigiD, dan kunt het aanvraagformulier Geheimhouding persoonsgegevens (pdf, 61Kb) downloaden, invullen en met kopie van uw legitimatiebewijs opsturen naar: 

Gemeente Arnhem, afdeling Burgerzaken
Postbus 9029
6800 EL  Arnhem

De gemeente verwerkt uw verzoek binnen maximaal 4 werkdagen.