Geheimhouding persoonsgegevens

U kunt een verzoek indienen om uw persoonsgegevens geheim te houden voor zogenaamde verplichte derden.

In de basisadministratie van de gemeente Arnhem staat informatie over uw adres, een eventueel huwelijk of geregistreerd partnerschap, ouders en kinderen. Deze gegevens worden automatisch verstrekt aan overheidsinstellingen, zoals de Belastingdienst en pensioenfondsen.

Geheimhouding

Welke informatie aan deze instanties wordt verstrekt, wordt bepaald door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Dit kunt u niet voorkomen, omdat deze verplicht is voorgeschreven.

U kunt wel verzoeken om geheimhouding van uw gegevens als het gaat om gegevensverstrekking aan zogenaamde verplichte derden. Verplichte derden zijn bijvoorbeeld een advocaat die een dagvaarding aan uw adres wil uitbrengen, de stichting interkerkelijke ledenadministratie of  zogenoemde vrije derden (niet-commerciële instellingen, zoals sport- en muziekverenigingen of particulieren).

Aanvraag

U kunt geheimhouding persoonsgegevens online aanvragen.

Online aanvragen

Voorwaarden

Om het verzoek te doen om geheimhouding van uw persoonsgegevens moet u inwoner van de gemeente Arnhem zijn.

Geen DigiD?

Heeft u geen DigiD, dan kunt het aanvraagformulier Geheimhouding persoonsgegevens (pdf 58 kB) downloaden, invullen en persoonlijk indienen bij de balie van Burgerzaken. Maakt u eerst online een afspraak en neem uw legitimatiebewijs mee ter identificatie.

De gemeente verwerkt uw verzoek direct. U ontvangt binnen maximaal 2 werkdagen hiervan een bevestiging.