Geregistreerde persoonsgegevens BRP inzien

Als inwoner kunt u bij de gemeente opvragen welke persoonsgegevens van u zijn verwerkt in de Basisregistratie Personen (BRP). Dit heet recht op inzage. 

Het overzicht met de gegevens die van u geregistreerd zijn noemen we een persoonslijst. In de persoonslijst staan bijvoorbeeld uw adres, maar ook gegevens over een eventueel huwelijk of geregistreerd partnerschap, uw nationaliteit, ouders en kinderen. 

Een persoonlijst is geen officiële verklaring. Heeft u een officiële verklaring nodig waarop uw naam, adres, geboortedatum en woonplaats staan, bijvoorbeeld voor het huren van een huis? Vraag dan een uittreksel BRP aan. 

Online aanvragen

U kunt een persoonslijst online aanvragen. Voor het aanvragen heeft u DigiD nodig. U ontvangt het overzicht binnen 3 werkdagen.

Online aanvragen

Persoonlijk aanvragen

Komt u liever persoonlijk langs bij de balie van Burgerzaken? Maakt u dan eerst online een afspraak (kies: uittreksel). Neem uw legitimatiebewijs mee. 

Online via MijnOverheid.nl 

Uw eigen gegevens kunt u inzien via MijnOverheid. Hiervoor hebt u DigiD nodig.

Kosten

Inzagerecht is in principe gratis. Een volledig, niet gewaarmerkt overzicht (persoonslijst) op blanco papier van alle in de Basisregistratie Personen opgenomen gegevens van 1 persoon is ook gratis. Een gewaarmerkte kopie van de persoonslijst kost € 11,80.

Kloppen uw gegevens niet? 

Zijn uw persoonsgegevens niet correct of volledig? Dan kunt u ons verzoeken om uw gegevens te wijzigen. U moet dan wel bewijsstukken van de juiste gegevens kunnen overleggen.