Erkenning geboren kind

Een man of vrouw die niet getrouwd is met de moeder van een kind of niet een geregistreerd partnerschap is aangegaan, kan officieel het ouderschap van het kind op zich nemen.

Dit noemen we erkenning. De erkenning kan plaatsvinden tijdens het hele leven van het kind. Ook als het meerderjarig is. 

Afspraak

Voor erkenning kunt u terecht bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente. Maak hiervoor eerst online een afspraak.

Afspraak maken

Meenemen naar de afspraak

Voor de erkenning van uw geboren kind neemt u het volgende mee:

 • Geldig legitimatiebewijs van erkenner en van de moeder.
 • Is uw kind jonger dan 12 jaar? Dan hebt u toestemming nodig van de moeder. Is het uw eerste kind samen en krijgt uw kind uw achternaam of gecombineerde achternaam? Dan moet de moeder meekomen naar de afspraak. Behoudt het kind de achternaam van moeder of is het een volgend kind uit dezelfde relatie? Dan kunt u ook het toestemmingsformulier (pdf, 83kB) invullen.
 • Is uw kind tussen de 12 en 16 jaar? Dan moeten zowel de moeder als het kind zelf toestemming geven. Beiden komen mee naar de afspraak.
 • Vanaf 16 jaar geeft het kind alleen zelf toestemming en komt het mee naar de afspraak.
 • Als u of de moeder niet of nog maar kort in Nederland woont, zijn er mogelijk meer documenten nodig. Neem in dat geval contact op met onze klantenservice via telefoonnummer 0800-1809.
Voorwaarden erkenning van een kind

Bij erkenning van een kind gelden de volgende voorwaarden:

 • U bent 16 jaar of ouder.
 • U heeft toestemming nodig van de moeder. Tenzij het kind ouder is dan 16 jaar.
 • Is uw kind tussen 12 en 16 jaar? Dan moeten zowel de moeder als het kind zelf toestemming geven. Beiden komen mee naar de afspraak.
 • U kunt een kind niet erkennen als u niet met de moeder mag trouwen. Bijvoorbeeld omdat u een bloedverwant van de moeder bent.
 • Er mogen niet al 2 ouders zijn. Is het kind bijvoorbeeld geadopteerd door de vrouwelijke partner van de moeder? Dan kan de biologische vader het kind niet meer erkennen.
 • Staat u onder curatele op grond van uw lichamelijke of geestelijke toestand? Dan heeft u eerst toestemming van de kantonrechter nodig.
Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan het opmaken van een erkenningsakte. Wilt u een afschrift van de erkenningsakte dan worden hier wel kosten voor in rekening gebracht. De kosten hiervoor zijn €16,60. 

Naamskeuze

Bij de erkenning van hun eerste kind kunnen ouders kiezen welke achternaam het kind krijgt. Dit heet naamskeuze. Alle volgende kinderen van dezelfde ouders krijgen dezelfde achternaam. 

Wilt u dat het kind de achternaam van de vader, de (duo)moeder of een gecombineerde achternaam krijgt? Dan moet de moeder bij de erkenning van het eerste kind aanwezig zijn. Maakt u geen gebruik van deze mogelijkheid, dan krijgt het kind automatisch de achternaam van de moeder.  

Ouderlijk gezag

Bij de erkenning krijgen beide partners automatisch het ouderlijk gezag over het kind. Wilt u het gezag over uw kind anders regelen? Geef dit dan aan de bij de erkenning. De gemeente regelt dit dan verder met het gezagsregister. Kijk voor meer informatie over ouderlijk gezag op de website van de Rijksoverheid.  

Erkenning bij lesbisch ouderschap

De Wet lesbisch ouderschap regelt dat de vrouwelijke partner van de moeder vanaf geboorte de wettelijke ouder van een kind wordt. Dit is automatisch het geval als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt met de biologische moeder van het kind, én als het kind is verwekt met behulp van een anonieme donor. Bent u niet getrouwd met de biologische moeder, of is de biologische vader bekend, dan kunt u de biologische moeder worden door het kind te erkennen. Bel voor meer informatie met onze klantenservice via 0800 - 1809.

Nederlandse nationaliteit

Als beide ouders de Nederlandse nationaliteit bezitten, heeft het kind bij geboorte automatisch de Nederlandse nationaliteit. Dit is ook het geval als het kind in het buitenland geboren is.

Als de vader wel, maar de moeder niet de Nederlandse nationaliteit bezit, krijgt het kind de Nederlandse nationaliteit op het moment van erkenning vóór zijn zevende jaar. Is het kind 7 jaar of ouder, dan moet de erkenner met een DNA-test afkomstig van een geaccrediteerd bureau bewijzen dat hij de biologische vader is.