Erkenning geboren kind

Een man die niet getrouwd is met de moeder van een kind of niet een geregistreerd partnerschap is aangegaan, kan officieel het vaderschap van het kind op zich nemen.

Dit noemen we erkenning. De erkenning kan plaatsvinden tijdens het hele leven van het kind. Ook als het meerderjarig is. De man die het kind erkent, hoeft niet altijd de biologische vader te zijn.

Afspraak

Voor erkenning kunt u terecht bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente. Hiervoor maakt u eerst online een afspraak.

Afspraak maken

Hebben de moeder en de erkenner van het kind beiden de Nederlandse nationaliteit? Dan kunt u een afspraak maken via het online intakeformulier met gebruikmaking van DigiD.

U kunt ook een afspraak maken zonder invulling van het digitale intakeformulier. Zorgt u er dan voor dat u onderstaande schriftelijke toestemmingsverklaring (voor zover van toepassing) downloadt, invult en meeneemt naar de afspraak.

Moeders die bevallen zijn in ziekenhuis Rijnstate (en daar nog opgenomen zijn) kunnen voor erkenning ook terecht in Rijnstate (ma en di van 08.30 tot 10.00 uur en wo t/m vr van 08.30 tot 09.30 uur, kraamafdeling kamer 339).

Meenemen

Voor erkenning van uw geboren kind moet u het volgende meenemen:

  • (Geldig) legitimatiebewijs van erkenner en van de moeder;
  • Ingevulde schriftelijke Toestemmingsverklaring (pdf 114 kB) van de moeder, als het kind jonger dan 16 jaar is. Let op: wilt u gelijktijdig met de erkenning naamskeuze voor het (eerste) kind doen, dan moet de moeder persoonlijk aanwezig zijn;
  • Schriftelijke toestemming van het kind, als het kind 12 jaar of ouder is;
  • Schriftelijke toestemming van zowel moeder als kind als het kind tussen de 12 en 16 jaar is;
  • Staat u niet in Nederland ingeschreven, of heeft u op huwbare leeftijd in het buitenland gewoond, dan heeft u ook een ongehuwdverklaring nodig uit het land (of landen) waar u heeft gewoond.

Voorwaarden

  • De erkenner moet 16 jaar of ouder zijn
  • De moeder moet toestemming voor de erkenning geven.  Dit kan eventueel schriftelijk (met kopie legitimatiebewijs). Let op: bij de erkenning en naamskeuze voor de achternaam van de erkenner bij het eerste gezamenlijke kind moet de moeder persoonlijk bij de erkenning aanwezig zijn.
  • Er mogen niet al twee ouders zijn. Een kind kan niet worden erkend als het kind al in familierechtelijke betrekking staat tot twee ouders.

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan het opmaken van een erkenningsakte. Voor afgifte van een afschrift van de  erkenningsakte worden wel kosten in rekening gebracht  (€ 13,40 = tarief 2019). Het is tevens mogelijk bij een notaris een erkenningsakte op te laten maken. De notaris brengt hiervoor kosten in rekening.

Gezag

Na de erkenning krijgt u niet automatisch het ouderlijk gezag over het kind. Met toestemming  van de moeder kunt u het gezag laten registreren bij de Rechtbank. Kijkt u voor meer informatie op de website van rechtspraak.nl.

Voor meer informatie kunt u de brochure Gezag, omgang en informatie downloaden van de website van de Rijksoverheid.

Erkenning bij lesbisch ouderschap

Vanaf 1 april 2014 is de Wet lesbisch ouderschap ingegaan. Deze nieuwe wetgeving regelt dat de vrouwelijke partner van de moeder (de zogenaamde duomoeder) vanaf geboorte de juridisch ouder van een kind wordt zonder dat daarvoor een gerechtelijke procedure nodig is. Dit is automatisch het geval als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt met de biologische moeder van het kind, én als het kind is verwekt met behulp van een anonieme donor. Bent u niet getrouwd met de biologische moeder, of is de biologische vader bekend, dan kunt u de biologische moeder worden door het kind te erkennen. Bel voor meer informatie met 0900 - 1809.

Nederlandse nationaliteit

Als beide ouders de Nederlandse nationaliteit bezitten, heeft het kind bij geboorte automatisch de Nederlandse nationaliteit. Dit is ook het geval als het kind in het buitenland geboren is.

Als de vader wel, maar de moeder niet de Nederlandse nationaliteit bezit, krijgt het kind de Nederlandse nationaliteit op het moment van erkenning vóór zijn zevende jaar. Is het kind 7 jaar of ouder, dan moet de erkenner met een DNA-test afkomstig van een geaccrediteerd bureau bewijzen dat hij de biologische vader is.

Let op: het is belangrijk uw kind nog vóór de geboorte te erkennen. Alleen als u uw kind voor de geboorte erkent, krijgt uw kind meteen bij de geboorte de Nederlandse nationaliteit. Doet u dat niet, dan gelden andere regels. De Vreemdelingenwet is dan van toepassing op het kind. Dat betekent dat uw kind in veel gevallen in het bezit moet zijn van een verblijfsvergunning.

Uitgelicht

Uw Reactie
Uw Reactie