Erkenning ongeboren vrucht

Als de ouders van een kind niet getrouwd zijn of geen geregistreerd partnerschap hebben gesloten, kan de vader of de moeder uit wie het kind niet is geboren (duomoeder) het kind erkennen.

Dit kan al voordat het kind is geboren. Voor elk kind dat binnen de relatie wordt geboren, moet apart erkenning worden gedaan.

Afspraak

Voor erkenning kunt u terecht bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente. Hiervoor maakt u eerst online een afspraak.

Afspraak maken

Meenemen

Hebben de moeder en de erkenner beiden de Nederlandse nationaliteit? Dan kunt u ook een afspraak maken via het online intakeformulier met gebruikmaking van DigiD.

Naamskeuze

Bij de erkenning van hun eerste kind kunnen ouders kiezen welke achternaam het kind krijgt. Dit heet naamskeuze. Wilt u dat het kind de achternaam van de vader of de duomoeder krijgt? Dan moet de moeder bij de erkenning van het eerste kind aanwezig zijn. Maakt u geen naamskeuze, dan krijgt het kind automatisch de achternaam van de moeder. Alle volgende kinderen van dezelfde ouders krijgen dezelfde geslachtsnaam.

Ouderlijk gezag

Door erkenning krijgt u niet automatisch het ouderlijk gezag over het kind. Met toestemming van de moeder kunt u het gezamenlijk gezag aanvragen bij de Rechtbank. Kijkt u voor meer informatie op de website van www.rechtspraak.nl.

Voorwaarden

  • De erkenner moet 16 jaar of ouder zijn;
  • De moeder moet toestemming voor de erkenning geven;
  • Er mogen niet al twee ouders zijn. Een kind kan niet worden erkend als het kind al in familierechtelijke betrekking staat tot twee ouders.

Nationaliteit

Als een of beide ouders de Nederlandse nationaliteit bezitten, krijgt het kind bij de geboorte automatisch de Nederlandse nationaliteit. Dit is ook het geval als het kind in het buitenland geboren is.

Is de vader Nederlander maar de moeder niet, dan krijgt een kind dat bij de erkenning jonger dan 7 jaar is automatisch de Nederlandse nationaliteit. Voor meer informatie over het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit belt u met de Klantenservice (0900 - 1809).

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan het opmaken van een erkenningsakte. Voor afgifte van een afschrift van de  erkenningsakte worden wel kosten in rekening gebracht  (€ 13,40 = tarief 2019). Wij verzoeken u het afschrift van de erkenningsakte mee te nemen bij de geboorteaangifte. Het is tevens mogelijk bij een notaris een erkenningsakte op te laten maken. De notaris brengt hiervoor kosten in rekening.

Uitgelicht

Uw Reactie
Uw Reactie