Geboorteaangifte

De geboorte van een kind moet u binnen 3 dagen aangeven in de gemeente waar het kind geboren is. Lukt het niet om binnen de wettelijke termijn online een afspraak te maken bij de afdeling Burgerzaken, neem dan contact met ons op via telefoonnummer 0800 - 1809.

De vader, duomoeder of de moeder doet persoonlijk aangifte. Als dit door omstandigheden niet kan, doet iemand anders die bij de geboorte aanwezig is geweest aangifte.

Geboorteaangifte doen

Voor het doen van geboorteaangifte kunt u terecht bij de balie van Burgerzaken. Maak hiervoor eerst online een afspraak.

Afspraak maken

Meenemen naar de afspraak

  • Geldig legitimatiebewijs van de aangever.
  • Afschrift van de erkenningsakte als het kind al voor de geboorte is erkend.
  • Trouwboekje of partnerschapsboekje (als u die heeft).
  • Binnen een huwelijk of geregistreerd partnerschap van 2 vrouwen kan de duomoeder ook moeder worden volgens de wet. Neem hiervoor een verklaring mee van de Stichting Donorgegevens.

Kosten

Het doen van geboorteaangifte is gratis. Bij de aangifte maakt de ambtenaar van de burgerlijke stand een geboorteakte op. Wilt u daar een afschrift (kopie) van, dan kost dit € 15,70. 

Naamskeuze 

Een kind krijgt automatisch de achternaam van de vader als het binnen een huwelijk of partnerschap wordt geboren. Dit geldt ook voor de achternaam van de duomoeder wanneer er geen bekende donor is. Krijgt uw kind op deze manier niet de naam die u wilt? Dan kunt u uw naamskeuze laten vastellen. Doe dit voor de geboorte van het kind of uiterlijk bij de geboorteaangifte. Bij het het laten vaststellen van de naamskeuze moet de biologische moeder altijd persoonlijk meekomen naar de afspraak.

Wanneer geboorteaangifte doen?

Geboortedag Laatste dag van aangifte
 
Maandag Donderdag
Dinsdag Vrijdag
Woensdag Maandag
Donderdag Maandag
Vrijdag Dinsdag
Zaterdag Dinsdag
Zondag Woensdag


Als de laatste dag in het weekend of op een feestdag valt, kunt u de aangifte op de eerstvolgende werkdag doen. U moet altijd 2 werkdagen hebben om aangifte te kunnen doen. 

Aangifte levenloos geboren kind

Wanneer uw kind levenloos is geboren, doet u aangifte in de gemeente waar uw kind is geboren. Er wordt dan ‘een akte van geboorte (levenloos)’ opgemaakt. Er geldt hiervoor geen laatste dag waarop u aangifte kunt doen. Meer informatie hierover leest u op de pagina 'Opname levenloos geboren kinderen in de basisregistratie'

Uw kind heeft kort geleefd

U doet geboorteaangifte in de gemeente waar uw kind is geboren. Is uw kind in dezelfde gemeente overleden, dan doet u daar ook de aangifte van overlijden. Als uw kind in een andere gemeente is overleden, dan doet u de aangifte van overlijden daar.