Geboorteaangifte

Als u een baby heeft gekregen moet u binnen 3 dagen geboorteaangifte doen. Aangifte van geboorte doet u in de gemeente waar het kind geboren is. 

U kunt in de gemeente Arnhem op 2 manieren aangifte doen: online en aan de balie.

Online aangifte doen

De volgende personen kunnen online aangifte doen:  

 • De moeder
 • De duo-moeder: 
  • Als zij het kind al erkend heeft, of 
  • Als zij een verklaring van anoniem zaaddonorschap heeft en die wil gebruiken om het duo-moederschap meteen tot stand wil brengen.
 • De vader: 
  • Als hij het kind al erkend heeft, of 
  • Als hij met de moeder is getrouwd of een geregistreerd partnerschap heeft. 

Voldoet u als vader of duo-moeder niet aan deze voorwaarden? Dan kunt u alleen aan de balie aangifte van geboorte doen. Maak hiervoor eerst een afspraak.

Voor het doen van online geboorteaangifte heeft u DigiD nodig. Is er sprake van een huwelijk of geregistreerd partnerschap, dan hoeft alleen de aangever in te loggen. Is dit niet het geval, dan loggen beide ouders in.

Online geboorteaangifte doen 

Voorwaarden voor online aangifte 

 • Het kind dat u wilt aangeven moet in de gemeente Arnhem geboren zijn. Is het kind in een andere gemeente geboren? Doe dan aangifte in die gemeente. 
 • Minimaal 1 van de ouders heeft de Nederlandse nationaliteit 
 • De aangever moet in het bezit zijn van DigiD.
 • Bij de online aangifte moet u de volgende documenten meesturen: 
  • De officiële geboorteverklaring van de verloskundige of gynaecoloog. Deze geboorteverklaring is een officieel document met daarin onder andere de persoonsgegevens van de moeder en de gegevens van de verloskundige of gynaecoloog die bij de geboorte aanwezig was. U krijgt de geboorteverklaring op uw verzoek van de verloskundige na de geboorte van het kind. Alleen met een officiële geboorteverklaring kunt u online aangifte doen, geboortekaartjes, ontslagformulieren of andere documenten zijn niet geldig en worden niet geaccepteerd.
  • Erkenningsakte (in geval van erkenning)
  • Akte van naamskeuze (als dit van toepassing is, en alleen mogelijk bij het eerste kind)
  • Verklaring van anoniem zaaddonorschap (in geval van duomoeder)

Aangifte doen aan de balie

Wilt u aangifte doen aan de balie van Burgerzaken, maak dan eerst een afspraak.  

Afspraak maken

Meenemen naar de afspraak

 • Geldig legitimatiebewijs van de aangever.
 • Afschrift van de erkenningsakte als het kind al voor de geboorte is erkend.
 • Trouwboekje of partnerschapsboekje (als u dat heeft).
 • Binnen een huwelijk of geregistreerd partnerschap van 2 vrouwen kan de duomoeder ook moeder worden volgens de wet. Neem hiervoor een verklaring mee van de Stichting Donorgegevens.

Wanneer geboorteaangifte doen?

Geboortedag Laatste dag van aangifte
 
Maandag Donderdag
Dinsdag Vrijdag
Woensdag Maandag
Donderdag Maandag
Vrijdag Dinsdag
Zaterdag Dinsdag
Zondag Woensdag

Als de laatste dag in het weekend of op een feestdag valt, kunt u de aangifte op de eerstvolgende werkdag doen. U moet altijd 2 werkdagen hebben om aangifte te kunnen doen. 

Lukt het niet om binnen de wettelijke termijn online een afspraak te maken bij de afdeling Burgerzaken, neem dan contact op met onze klantenservice via telefoonnummer 0800 – 1809.

Kosten

Het doen van geboorteaangifte is gratis. Bij de aangifte maakt de ambtenaar van de burgerlijke stand een geboorteakte op. Wilt u daar een afschrift (kopie) van, dan kost dit €16,60. 

Burgerservicenummer (BSN)

Na de geboorte krijgt uw kind een Burgerservicenummer (BSN). Dit nummer heeft u nodig voor bijvoorbeeld het aanvragen van een zorgverzekering. Doet u aangifte aan de balie, dan krijgt u het BSN van uw kind meteen mee. Doet u online aangifte, dan krijgt u het Burgerservicenummer enkele dagen na uw aangifte per post thuisgestuurd.  

Woont u in een andere gemeente? Dan geven wij de geboorte door aan de gemeente waar u ingeschreven staat. Uw eigen gemeente stuurt u daarna het BSN.

Naamskeuze

Een kind krijgt automatisch de achternaam van de vader als het binnen een huwelijk of partnerschap wordt geboren. Dit geldt ook voor de achternaam van de duomoeder wanneer er geen bekende donor is. Krijgt uw kind op deze manier niet de naam die u wilt? Dan kunt u naamskeuze doen. Doe dit voor de geboorte van het kind of uiterlijk bij de geboorteaangifte. Bij het laten vaststellen van de naamskeuze moet de biologische moeder altijd persoonlijk meekomen naar de afspraak. 

Aangifte levenloos geboren kind

Wordt uw kind levenloos geboren, dan doet u aangifte in de gemeente waar uw kind geboren is. Er wordt dan ‘een akte van geboorte (levenloos)’ opgemaakt. Er geldt hiervoor geen laatste dag waarop u aangifte kunt doen. 

Uw kind heeft kort geleefd

U doet geboorteaangifte in de gemeente waar uw kind is geboren. Is uw kind in dezelfde gemeente overleden, dan doet u daar ook de aangifte van overlijden. Als uw kind in een andere gemeente is overleden, dan doet u de aangifte van overlijden daar.