Naamskeuze achternaam kind

Ouders mogen kiezen welke achternaam hun eerste kind krijgt: de naam van de moeder of van de vader.

Welke achternaam krijgt uw kind?

Uw kind krijgt bij de geboorte automatisch de achternaam van de vader, de moeder of duomoeder. Als het kind op die manier niet de naam krijgt die u wilt, moet u naamskeuze doen voor de naam van de andere ouder. De achternaam die u kiest voor uw eerste kind, geldt ook voor alle volgende kinderen van dezelfde ouders. Als de achternaam eenmaal is vastgelegd kan deze meestal niet meer veranderd worden.

Afspraak

Voor het aangeven van naamskeuze moeten beide ouders persoonlijk naar de balie van Burgerzaken komen. Maak hiervoor eerst online een afspraak.

Afspraak maken

Meenemen

Geldig legitimatiebewijs. 

Huwelijk of geregistreerd partnerschap van man en vrouw

Gehuwde ouders kunnen kiezen voor de achternaam van de moeder. U kunt dit doen vóór de geboorte of uiterlijk bij de geboorteaangifte. Beide ouders moeten bij de naamskeuze persoonlijk aanwezig zijn. Het is daarom verstandig om dit te doen tijdens de zwangerschap. Regelt u niets, dan krijgt het kind bij de geboorteaangifte automatisch de achternaam van de vader.

Huwelijk of geregistreerd partnerschap van 2 vrouwen

Bij huwelijk of geregistreerd partnerschap van 2 vrouwen zijn 3 situaties mogelijk:

  1. Heeft u een verklaring van anoniem zaaddonorschap van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting? Dan krijgt het kind automatisch de achternaam van de duomoeder. Wilt u dit niet, dan kunt u uiterlijk bij de aangifte van geboorte naamskeuze doen voor de achternaam van de moeder. Het heeft de voorkeur om dit tijdens de zwangerschap al te regelen.
  2. Heeft u geen verklaring van anoniem zaaddonorschap van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting? En de duomoeder erkent het kind? Bij de erkenning kiest u tegelijkertijd welke achternaam het kind krijgt.
  3. Heeft u geen verklaring van anoniem zaaddonorschap van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting? En erkent de duomoeder het kind niet, maar adopteert het? Dan krijgt het kind automatisch de naam van de moeder. Wilt u dit niet? Dan doet u uiterlijk bij de aangifte van de geboorte een naamskeuze voor de naam van de aanstaande duomoeder. 
Ongehuwd en geen geregistreerd partnerschap

Bent u ongehuwd en hebt u geen geregistreerd partnerschap? Dan krijgt het kind automatisch de naam van de moeder. Wilt u de naam van de erkenner (de vader of de duomoeder)? Dan maakt u deze naamskeuze bij de erkenning

Achternaam veranderen bij huwelijk of partnerschap

Als u een huwelijk of geregistreerd partnerschap aangaat met de andere ouder van uw kind, kunt u eenmalig en alleen op deze dag opnieuw een naamskeuze doen. Laat ruim van tevoren aan de trouwgemeente weten dat u de achternaam van uw kind(eren) wilt veranderen. Deze gemeente regelt dan dat u bij het huwelijk opnieuw naamskeuze kunt doen.