Naturalisatieceremonie

De naturalisatieceremonie is een speciale bijeenkomst voor nieuwe Nederlanders. Het is de laatste stap die u moet doen om Nederlander te worden. Tijdens de bijeenkomst legt u de verklaring van verbondenheid af.

Wat gebeurt er bij de naturalisatieceremonie?

U spreekt in het Nederlands een eed of een belofte uit. Dat wordt genoemd: de verklaring van verbondenheid. Daarmee belooft u dat u de vrijheden en de rechten die bij het Nederlanderschap horen respecteert. Daarna krijgt u van de burgemeester of de wethouder het besluit van Nederlanderschap. Dat is een officiële verklaring waarin staat vanaf welke datum u Nederlander bent. Een week na de ceremonie kunt u een Nederlands paspoort of identiteitskaart aanvragen. 

Bijeenkomst verplicht vanaf 16 jaar

Alle nieuwe Nederlanders vanaf 16 jaar komen naar de naturalisatieceremonie. Als u niet bij de bijeenkomst bent, kunt u geen Nederlander worden. 
Waren uw kinderen jonger dan 16 jaar toen u de aanvraag deed om Nederlander te worden? Uw kinderen hoeven dan geen verklaring van verbondenheid af te leggen. Ook hoeven zij niet mee te komen naar de naturalisatieceremonie. Maar het mag wel.

Zo werkt de Verklaring van verbondenheid

Tijdens de bijeenkomst legt u de verklaring van verbondenheid af. Dat gaat als volgt: 

  • De wethouder of burgemeester leest eerst een tekst voor. 
  • Daarna zegt u in het Nederlands de eed of de belofte. 

De keuze voor de eed of de belofte heeft u gemaakt bij de aanvraag om Nederlander te worden.

Dit zegt u bij de eed of belofte

Heeft u gekozen voor de eed, dan gaat het als volgt:

  • De wethouder of de burgemeester leest de volgende tekst voor: "Ik zweer dat ik de grondwettelijke orde van het Koninkrijk der Nederlanden, haar vrijheden en rechten respecteer en zweer de plichten die het staatsburgerschap met zich meebrengt getrouw te vervullen."
  • Daarna spreekt u de volgende woorden uit: “Zo waarlijk helpe mij God almachtig." 

Heeft u gekozen voor de belofte, dan gaat het als volgt:

  • De wethouder of de burgemeester leest de volgende tekst voor: "Ik beloof dat ik de grondwettelijke orde van het Koninkrijk der Nederlanden, haar vrijheden en rechten respecteer en beloof de plichten die het staatsburgerschap met zich meebrengt getrouw te vervullen."
  • Daarna spreekt u de volgende woorden uit: “Dat verklaar en beloof ik." 

Datum ceremonie

De gemeente regelt 1 keer per maand een naturalisatieceremonie. U ontvangt daarvoor een uitnodiging. Samen met andere nieuwe Arnhemse Nederlanders komt u dan naar het stadhuis. 

Als u niet kunt komen

Kunt u niet naar de naturalisatieceremonie komen op de afgesproken dag? Maak dan een nieuwe afspraak via telefoonnummer 0800-1809.