Aanvraag Nederlandse nationaliteit via optie

Wilt u Nederlander worden? Dan kunt u een verzoek indienen bij de gemeente. Dat kan op 2 manieren: via een optieverklaring of via een verzoek tot naturalisatie.

In een aantal gevallen is de optieprocedure de eenvoudigste en snelste manier om de Nederlandse nationaliteit te verkrijgen.

Wanneer kom ik voor optie in aanmerking?

 • U bent 18 jaar of ouder en
 • U bent in het bezit van een geldige verblijfsvergunning en
 • U heeft de laatste 5 jaar geen gevangenisstraf uitgezeten, leer- of werkstraf uitgevoerd of hoge geldboete (wegens misdrijf) betaald.
 • U bent bereid tijdens de naturalisatieceremonie de verklaring van verbondenheid af te leggen
 • U bent in Nederland geboren als kind van immigranten en woont sinds uw geboorte in Nederland of
 • U bent in Nederland geboren, u hebt hier tenminste 3 jaar onafgebroken legaal gewoond en  u hebt vanaf uw geboorte geen nationaliteit (u bent staatloos) of
 • U woont vanaf uw vierde jaar legaal in Nederland (in deze situatie moet u bereid zijn afstand te doen van uw huidige nationaliteit) of
 • U bent meerderjarig, oud-Nederlander en u woont tenminste één jaar in Nederland op basis van een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd of
 • U bent tenminste 3 jaar getrouwd met een Nederlander en woont tenminste 15 jaar onafgebroken legaal in Nederland of
 • U bent 65 jaar of ouder en woont 15 jaar onafgebroken legaal in Nederland of
 • U bent vóór 1 januari 1985 geboren uit een moeder die ten tijde van uw geboorte Nederlander was, terwijl uw vader ten tijde van uw geboorte niet-Nederlander was.

Komt u niet voor optie in aanmerking, dan kunt u onder bepaalde voorwaarden een naturalisatieverzoek indienen bij de gemeente.

Afspraak

Voor het aanvragen van naturalisatie kunt u terecht bij de balie van Burgerzaken. Hiervoor maakt u eerst een afspraak.

Afspraak maken

Vanwege grote drukte duurt het langer voordat u terecht kunt voor een afspraak. Onze excuses voor het ongemak.

Meenemen

 • Een geldig paspoort
 • Een geldige verblijfsvergunning
 • Geld (liever per pin dan contant)
 • Als uw geboorteakte nog niet in de Basisregistratie personen (BRP) is opgenomen, moet dit als eerst te gebeuren door het maken van een afspraak voor 'Buitenlandse akte(n) inleveren'.

Kosten

 • Een enkelvoudige optie kost € 217
 • Een gemeenschappelijke optie kost € 370
 • Een medeopterende minderjarige kost € 24.

Afhandeling

De optieprocedure duurt ongeveer 2 maanden. De gemeente bekijkt samen met u of u inderdaad aan de voorwaarden voldoet en helpt u bij het invullen van de optieverklaring. De gemeente gaat na of u niet in aanraking met de politie bent geweest. Als u aan de eisen voldoet, bevestigt de burgemeester schriftelijk dat u Nederlander bent geworden en ontvangt u een uitnodiging voor een naturalisatieceremonie.

Meer informatie

Voor meer informatie over het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit vindt u op de website van IND .