Afstand doen van Nederlandse nationaliteit

Als u afstand wilt doen van de Nederlandse nationaliteit, moet u een schriftelijke Verklaring van afstand afleggen bij de gemeente.

Na controle van de verklaring van afstand wijzigt de gemeente de nationaliteit in de basisregistratie personen (BRP). Uw Nederlandse paspoort en/of identiteitskaart moet u inleveren bij de gemeente.

Voorwaarden

  • U bent meerderjarig
  • U heeft naast het Nederlanderschap nog een andere nationaliteit. U mag namelijk niet staatloos worden door het afstand doen van de Nederlandse nationaliteit.

Afspraak

In verband met extra maatregelen om verdere verspreiding van het coronavirus te beperken, moet ook de gemeente haar dienstverlening aanpassen. We helpen u graag verder via het contactformulier. Vermeld uw telefoonnummer en wanneer u bereikbaar bent. Wij nemen dan telefonisch contact met u op. Geef aan waar uw vraag over gaat. We bespreken met u wat de mogelijkheden zijn in uw situatie.

Stel het maken van een afspraak bij de gemeente zoveel mogelijk uit. 

Meenemen

  • Uw Nederlandse reisdocumenten;
  • Bewijs dat u naast het Nederlanderschap nog een andere nationaliteit bezit.

Gevolgen voor minderjarige kinderen

Een minderjarige kan bij een dergelijke verklaring door de vader of moeder de Nederlandse nationaliteit verliezen. Dit gebeurt niet als de andere ouder de Nederlandse nationaliteit heeft en houdt. In de verklaring geeft u aan dat u weet welke gevolgen de verklaring voor uw minderjarige kinderen heeft.

Verblijfsvergunning

Heeft u een niet-Europese nationaliteit, dan moet u na het doen van afstand contact opnemen met de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) voor een verblijfsvergunning.

Vragen?

Voor meer informatie over het afstand doen van het Nederlanderschap kunt u contact opnemen met de Klantenservice via 0800 - 1809.