Overlijdensaangifte

Aangifte van overlijden doet u binnen 6 werkdagen in de gemeente waar de persoon is overleden.

Meestal regelt de uitvaartverzorger dit voor u. Deze zorgt ook voor de benodigde documenten bij de aangifte. Bij de aangifte van overlijden geeft de ambtenaar van de burgerlijke stand het verlof tot begraving of crematie af.

Aangifte uitvaartverzorger

U kunt als uitvaartverzorger aangifte doen door gebruik te maken van onze eDienst aangifte overlijden. Om gebruik te maken van deze eDienst heeft u eHerkenning nodig. eHerkenning is een inlogmiddel waarmee u als ondernemer veilig uw zaken regelt en wij zeker weten wie u bent. Heeft u nog geen eHerkenning? U kunt dit eenvoudig aanvragen op www.eherkenning.nl. eHerkenning werkt met verschillende betrouwbaarheidsniveaus. Voor het online doen van aangifte van overlijden heeft u niveau 3 nodig (EH3). U kunt dit doorgeven bij uw aanvraag.

Online aangifte doen

Verstrekken van uittreksels en verloven

Wij versturen de uittreksels met handtekening en stempel per post aan u. De verloven verstrekken we digitaal aan u per mail, met gedigitaliseerde handtekening en stempel.

Verstrekken doodsoorzaakverklaringen (B-enveloppen) aan CBS

De doodsoorzaakverklaringen (B-enveloppe) welke u ontvangt van de arts dient u zelf aangetekend, met aktenummer en gemeentecode op te sturen naar het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS):
 
Centraal Bureau voor de Statistiek
Sector SQS, doodsoorzakenstatistiek
Postbus 24500
2490 HA Den Haag

Het aktenummer vindt u op het uittreksel.

Aangifte overlijden door familie of kennis

Ook een familielid of kennis mag het overlijden aangeven bij de gemeente. In Arnhem kunt u hiervoor zonder afspraak terecht in het Stadhuis aan de Koningstraat 38:

  • Maandag van 12.00 tot 17.00 uur
  • Dinsdag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur

Meenemen

  • Geldig legitimatiebewijs
  • Verklaring van overlijden (pdf, 17 kB) en een CBS-verklaring (doodsoorzaakverklaring) van de arts in gesloten envelop
  • Eventueel een trouwboekje van de overledene

Kosten

Aan het doen van de aangifte zijn geen kosten verbonden. Een afschrift of uittreksel van deze gegevens kost €16,60.

Registratie BRP

De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt een akte op van het overlijden. Deze akte wordt verwerkt in de Basisregistratie Personen (BRP) van de woongemeente. De gegevens worden ook bij de eventuele partner bijgewerkt.