Naamswijziging

In bepaalde situaties kunt u uw achternaam of die van uw kind wijzigen. De aanvraag voor naamswijziging doet u bij de dienst Justis.

In de brochure "Naamswijziging" (uitgave van de dienst Justis van Ministerie van Veiligheid en Justitie) kunt u lezen wanneer het mogelijk is een achternaam te wijzigen. Per situatie wordt beschreven wat de voorwaarden zijn, wie het verzoek kan indienen en welke stukken u moet meesturen.

Het verzoek tot een naamswijziging dient u in bij dienst Justis.

Voornaam wijzigen

Voor het wijzigen van een voornaam kunt u advies vragen bij een advocaat. De advocaat dient het verzoek tot voornaamswijziging in bij de rechtbank waarna een uitspraak volgt.