Naamswijziging

In bepaalde situaties kunt u uw achternaam of die van uw kind wijzigen. De aanvraag voor naamswijziging dient u in bij de dienst Justis.

In de brochure "Naamswijziging" (uitgave van de dienst Justis van Ministerie van Veiligheid en Justitie) kunt u lezen wanneer het mogelijk is een achternaam te wijzigen. Per situatie wordt beschreven wat de voorwaarden zijn, wie het verzoek kan indienen en welke stukken u moet meesturen.

Voornaam wijzigen

Voor het wijzigen van een voornaam kan men advies vragen bij een advocaat. De advocaat dient het verzoek tot voornaamswijziging in bij de rechtbank waarna een uitspraak volgt.