Wijziging geslacht (gender) en/ of voornamen

Wilt u het geslacht dat in uw geboorteakte staat veranderen? Dan kunnen wij dat voor u doen. Wilt u uw voornamen veranderen, dan kan dat ook. U moet wel in de gemeente Arnhem zijn geboren. Is dat niet zo? Doe dan een aanvraag in de gemeente waar u geboren bent.

Voorwaarden

  • U bent 16 jaar of ouder
  • U bent geboren in Arnhem
  • U beschikt over een deskundigenverklaring genderdysforie (verklaring wijziging geslacht)

Afspraak

Maak hiervoor eerst online een afspraak bij de gemeente. Kies in het online afsprakenformulier onder 'selecteer een dienst' voor 'wijziging geslacht en voornamen'.

Afspraak maken

Meenemen naar de afspraak

  • Geldig legitimatiebewijs
  • Deskundigenverklaring (lees meer onder het kopje 'de deskundigenverklaring')

Na de geslachtswijziging in uw geboorteakte zijn uw paspoort/ identiteitskaart en het rijbewijs waarin het oude geslacht staat vermeld niet langer geldig. U moet nieuwe identiteitsdocumenten aanvragen in de gemeente waar u woont.

De deskundigenverklaring

Deskundigen zijn artsen en psychologen die:

  • verbonden zijn aan het Kennis- en Zorgcentrum voor genderdysforie van het VU medisch centrum (VUmc) te Amsterdam, of
  • verbonden zijn aan het Genderteam van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) te Groningen, of
  • verbonden zijn aan het Genderteam van het Curium en Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) te Leiden, of
  • zijn aangewezen door het CIBG. Zie hiervoor de website van het CIBG.

Zij kunnen een deskundigenverklaring afgeven.

Vergoeding bij verandering van uw geslachtsregistratie

Vanaf 1 november 2023 kunt u misschien een vergoeding krijgen voor het veranderen van uw geslachtsregistratie. Kijk voor meer informatie op de webpagina vergoeding voor het wijzigen van achternaam of geslachtsregistratie