Uittreksel burgerlijke stand

De gemeente legt belangrijke gebeurtenissen in uw leven vast in een officieel document, een akte. Het is mogelijk een uittreksel of een afschrift van een akte op te vragen.

Let op: u kunt een uittreksel of een afschrift van een geboorteakte, huwelijksakte of overlijdensakte alleen opvragen in de gemeente waar u bent geboren, waar u bent gehuwd (tevens in geval van echtscheiding), waar u een geregistreerd partnerschap bent aangegaan (tevens in geval van omzetting of beëindiging) of waar de betreffende persoon is overleden.

Online aanvragen

Er zijn de volgende uittreksels/afschriften Burgerlijke Stand die opgevraagd kunnen worden:

  • geboorte
  • overlijden
  • huwelijk (tevens echtscheiding)
  • geregistreerd partnerschap (tevens omzetting en ontbinding)

Staat u niet genoemd in de akte, bijvoorbeeld als partner, moeder/vader of kind, dan moet u een gerechtvaardigd belang hebben om een afschrift te kunnen krijgen.

Uittreksels/afschriften worden ook afgegeven in het Engels, Frans, Duits, Spaans, Grieks, Italiaans, Portugees en Turks.

U ontvangt het uittreksel/afschrift binnen 3 werkdagen op uw huisadres.

Kosten

Een afschrift of uittreksel uit de Burgerlijke Stand kost € 13,40. Bij schriftelijke aanvraag wordt een factuur meegezonden. Portokosten worden in rekening gebracht.

Uitzondering: als u pensioengerechtigde bent, dan hoeft u niet te betalen als u het verzoek krijgt van een pensioenfonds om een afschrift of uittreksel Burgerlijke Stand te overleggen. Wij vragen u wel een kopie van het bewijs van het pensioenfonds mee te sturen.

Geen DigiD?

Heeft u geen DigiD, dan kunt u een uittreksel of een afschrift van een akte van de Burgerlijke Stand schriftelijk aanvragen. Stuur een ondertekend verzoek naar Burgerzaken: Postbus 9029, 6800 EL Arnhem. Vermeld in uw verzoek de reden van uw aanvraag, uw voor- en achternaam, uw geboortedatum en uw adres. Bij uw verzoek moet een kopie van uw geldige identiteitsbewijs gevoegd zijn. Het afschrift krijgt u binnen 2 weken thuisgestuurd.

Wilt u liever persoonlijk langskomen? Maak dan eerst online een afspraak. Neem een geldig legitimatiebewijs mee. U krijgt het afschrift direct mee.

Machtigen

U kunt ook iemand machtigen. U moet dan een kopie van uw legitimatie meegeven, en de gemachtigde moet zich ook kunnen legitimeren. Een machtiging is niet nodig als u een afschrift wil aanvragen voor een thuiswonend minderjarig kind.

Een afschrift of uittreksel?

Een afschrift bevat alle informatie uit de akte (dit is een kopie van de akte). Een uittreksel bevat een deel van de informatie uit de akte.
 

Uw Reactie
Uw Reactie