Afschrift akte burgerlijke stand

De gemeente legt belangrijke gebeurtenissen in uw leven vast in een akte. U kunt van een akte een afschrift of internationaal uittreksel aanvragen.

U vraagt een afschrift van de akte of internationaal uittreksel aan bij de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Dit hoeft niet uw woongemeente te zijn. Zorg er dus voor dat u het document bij de juiste gemeente aanvraagt.

Online aanvragen

U kunt een afschrift van een akte online opvragen. Hiervoor heeft u DigiD nodig. U kunt in Arnhem afschriften aanvragen van de volgende akten:

 • Geboorte: de persoon om wie het gaat, is in Arnhem geboren.
 • Huwelijk en geregistreerd partnerschap: de trouw-of partnerschapsceremonie heeft in Arnhem plaatsgevonden.
 • Echtscheiding/ omzetting en ontbinding partnerschap: de trouw-of partnerschapsceremonie heeft in Arnhem plaatsgevonden want dan is in Arnhem ook de echtscheiding, omzetting of ontbinding geregistreerd.
 • Overlijden: de persoon om wie het gaat, is in Arnhem overleden.

Online aanvragen

Wij versturen het afschrift binnen 3 werkdagen per post naar uw huisadres. De bezorging van de post neemt ook enkele dagen in beslag. Heeft u het afschrift burgerlijke stand na een week nog niet ontvangen, neemt u dan contact met ons op. Dan zorgen wij ervoor dat u het afschrift bij de receptie op kunt halen of zoeken naar een passende oplossing.

Schriftelijke aanvragen

Heeft u geen DigiD, dan kunt u een afschrift  van een akte van de burgerlijke stand ook schriftelijk aanvragen. Stuur een brief naar:

Gemeente Arnhem/Burgerzaken
Postbus 9029
6800 EL  Arnhem

Zet in uw brief:

 • Welke akte u wilt ontvangen: 
  • Geboorteakte
  • Huwelijks- of partnerschapsakte
  • Echtscheidingsakte
  • Overlijdensakte
 • Van wie u een afschrift van de akte wilt aanvragen (vermeld voornaam, achternaam en geboortedatum)
 • De datum waarop de gebeurtenis in Arnhem heeft plaatsgevonden
 • De reden van uw aanvraag
 • Uw voor- en achternaam en uw adres

Onderteken de brief en stuur een kopie van uw legitimatiebewijs mee. 

Het afschrift krijgt u binnen 2 weken per post thuisgestuurd. 

Persoonlijk aanvragen

Komt u liever persoonlijk langs bij de balie van Burgerzaken? Maakt u dan eerst online een afspraak.

Kunt u zelf niet persoonlijk langskomen? Dan kunt u ook iemand anders machtigen dit voor u te doen. Wilt u een afschrift aanvragen voor een thuiswonend minderjarig kind, dan is een machtiging niet nodig.

Kosten

Een afschrift van een akte burgerlijke stand kost € 16,60.

Bij een online aanvraag kunt u dit direct betalen. Bij de schriftelijke aanvraag wordt een factuur meegezonden. Daarop staan het bedrag dat u moet betalen voor het afschrift en de verzendkosten.

Als de gebeurtenis niet in Arnhem heeft plaatsgevonden en er dus geen akte is opgemaakt, krijgt u geen geld terug.

Uitzondering

Als u pensioengerechtigd bent en het pensioenfonds vraagt u om een afschrift burgerlijke stand, dan dan hoeft u niet te betalen. Wij vragen u dan wel een kopie van het verzoek van het pensioenfonds mee te sturen.

Van wie kunt u een afschrift aanvragen?
 • Uzelf
 • Uw partner, als u met hem of haar getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt
 • Uw kind
 • Uw ouders, als u 18 jaar of ouder bent
 • Iemand die u gemachtigd heeft. Dat geldt alleen voor aanvragen per post
 • Staat u niet genoemd in de akte, bijvoorbeeld als partner, moeder/vader of kind, dan moet u een gerechtvaardigd belang hebben om een afschrift te kunnen krijgen
Afschrift akte burgerlijke stand of uittreksel BRP?

Heeft u een officiële verklaring nodig waarop uw naam, geboortedatum en huidige adres en woonplaats staan? Dan vraagt u een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) aan. De aanvraag voor een uittreksel BRP doet u bij de gemeente waar u woont.

Internationaal uittreksel

Een internationaal uittreksel wordt afgegeven in het  Nederlands, Engels, Frans, Duits, Spaans, Grieks, Italiaans, Portugees, Turks en Joegoslavisch. Een internationaal afschrift van een geboorteakte heeft u soms nodig voor het reizen met kinderen.