Briefadres (postadres)

Heeft u tijdelijk geen vast woonadres? Dan kunt u in bepaalde situaties een briefadres aanvragen.

Zo blijft u bereikbaar voor officiële instanties. Een briefadres kan het adres van een familielid, vriend of kennis zijn met wie u afspreekt dat deze uw post ontvangt en aan u doorgeeft. U kunt geen postbusnummer opgeven als briefadres.

Een briefadres vraagt u aan bij de gemeente waar het briefadres zich bevindt. De hoofdbewoner van het opgegeven briefadres moet hiervoor schriftelijk toestemming geven. In Arnhem kunt u zowel online als schriftelijk een briefadres aanvragen. U kunt ook een afspraak maken. 

Online aanvragen 

U kunt een briefadres online aanvragen. Hier heeft u DigiD voor nodig. In het aanvraagformulier vragen we u 2 bijlagen te uploaden:

  • Een toestemmingsverklaring (pdf, 69kB), ingevuld en ondertekend door de hoofdbewoner van het beoogde briefadres. 
  • Een kopie van het legitimatiebewijs van deze hoofdbewoner. 

Briefadres aanvragen 

Schriftelijk aanvragen

Print het aanvraagformulier briefadres met toestemmingsverklaring (pdf, 79kB). Vul het formulier in en voeg een kopie van uw legitimatiebewijs en die van de hoofdbewoner bij. Stuur het formulier en de bijlagen naar: 

Gemeente Arnhem
Postbus 9029
6800 EL Arnhem.

Afspraak maken

Maakt u liever een afspraak? Bel dan naar 0800-1809.

Voorwaarden

U kunt voor een briefadres in aanmerking komen:

  • Als u dak- of thuisloos bent.
  • Als u door de uitoefening van een ambulant beroep geen vaste woon- of verblijfplaats heeft.
  • Als u kort eenmalig in het buitenland verblijft (maximaal 8 maanden).
  • Als u korter dan 2 jaar in het buitenland verblijft en voor uw beroep vaart op een schip dat de thuishaven in Nederland heeft.
  • Als u verblijft in een instelling voor mannen- of vrouwenopvang (jeugdzorg, gezondheidszorg, blijf-van-mijn-lijfhuis of gevangenis).
  • Als het opnemen van het woonadres om veiligheidsredenen niet wenselijk is.