Briefadres (postadres)

Als u tijdelijk geen vast woonadres heeft, kun u in sommige gevallen een briefadres aanvragen. Zo blijft u bereikbaar voor de overheid.

Een briefadres is het adres van een persoon met wie u afspreekt dat diegene uw post ontvangt en aan u doorgeeft. U kunt een briefadres aanvragen buiten Arnhem. Doe de aanvraag dan bij de gemeente waar het adres onder valt.  

Online aanvragen 

Briefadres aanvragen 

Voeg bij het online aanvraagformulier de volgende documenten toe:  

  • Een toestemmingsverklaring (pdf, 69kB), ingevuld en ondertekend door de hoofdbewoner van het briefadres  
  • Een kopie van het legitimatiebewijs van de hoofdbewoner  
  • Als u een briefadres gebruikt bij een zorginstelling, dan hebben we een toestemmingsverklaring nodig van de zorginstelling.   

Schriftelijk aanvragen

We hebben het aanvraagformulier met toestemmingsverklaring (pdf, 79kB) nodig, ingevuld en ondertekend door de hoofdbewoner. Voeg ook een kopie toe van uw legitimatiebewijs en die van de hoofdbewoner. Stuur alle documenten naar:   
  
Gemeente Arnhem  
Postbus 9029   
6800 EL Arnhem 

Aanvragen bij de balie

U kunt ook persoonlijk een briefadres aanvragen bij de balie. Bel ons om een afspraak te maken via 0800-1809.  

Wanneer kunt u een briefadres aanvragen

  • Het gewenste briefadres is geen postbus. 
  • U heeft geen vaste woon- of verblijfplaats door een ambulant beroep (zoals binnenvaartschipper of kermismedewerker).  
  • U gaat korter dan 8 maanden naar het buitenland en u wilt uw adres in Nederland houden.  
  • U blijft tijdelijk in een instelling, bijvoorbeeld jeugdzorg, gezondheidszorg, blijf-van-mijn-lijfhuis of gevangenis.  
  • Een woonadres opnemen is om veiligheidsredenen niet gewenst.   
  • U bent dak- of thuisloos. Als u geen briefadres bij familie of kennissen kunt krijgen en u heeft geen extra zorgbegeleiding nodig, dan kunt u een briefadres aanvragen op het adres van de gemeente Arnhem.