Hervestiging vanuit het buitenland

Komt u vanuit het buitenland opnieuw in Nederland wonen, doe dan binnen 5 dagen bij de gemeente persoonlijk aangifte.

Als u weer in Nederland komt wonen, zijn er 2 mogelijkheden:
1.    U bent uit Nederland vertrokken na 1 oktober 1994.
2.    U bent uit Nederland vertrokken voor 1 oktober 1994. Dit noemen we geen hervestiging maar een eerste inschrijving.

Staat u geregistreerd met 'adres onbekend' of 'vertrek onbekend waarheen' dan kunt u ook een afspraak maken voor 'Hervestiging (vanuit het buitenland)'.

Afspraak

U doet uw aangifte van uw hervestiging vanuit het buitenland persoonlijk aan de balie van Burgerzaken. Maak hiervoor eerst een afspraak. Heeft u een partner en/of kinderen die ook ingeschreven moeten worden, dan moeten zij met u meekomen.

Afspraak maken

Meenemen naar de afspraak

  • Een geldig identiteitsbewijs.
  • Een geldig reisdocument of ander document waaruit de nationaliteit blijkt.
  • Een bewijs van uitschrijving als u afkomstig bent van Aruba, Bonaire, Curaçao, Sint Maarten, Saba of St. Eustatius.
  • Andere originele documenten uit het buitenland, zoals een huwelijksakte of echtscheidingsakte (voorzien van apostille of legalisatie, zie www.rijksoverheid.nl). Documenten uit het buitenland die niet in de Nederlandse, Franse, Duitse of Engelse taal zijn opgesteld moeten zijn vertaald in het Nederlands door een beëdigd vertaler in Nederland.
  • Recente en volledig ondertekende documenten waarmee uw bewoning van uw huis of pand kan worden aangetoond (zoals toestemming van de woningbouwvereniging, een huurcontract, een eigendomsbewijs of een verklaring van de hoofdbewoner (pdf 50kB) én een kopie legitimatiebewijs van de hoofdbewoner).

Geen burger van EU, EER of Zwitserland

Bent u geen burger van de Europese Unie (EU), Europese  Economische Ruimte (EER) of Zwitserland? Dan moet u zich voordat u de aangifte doet bij afdeling Burgerzaken, eerst bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) melden. 

Kosten

Uw aangifte van hervestiging in Nederland is gratis.

Afhandeling

De verwerking van uw hervestiging duurt 5 werkdagen. U ontvangt hiervan bericht van de afdeling Burgerzaken. U kunt uw nieuwe adresgegevens controleren via mijnoverheid.nl. In MijnOverheid en in de app MijnGegevens kunt u ook zelf zien hoeveel mensen er ingeschreven staan op uw woonadres en controleren of dit aantal klopt.