Verhuizing

Verhuist u naar of binnen de gemeente Arnhem? Geef dit dan 4 weken voorafgaand tot 5 dagen na uw verhuizing aan ons door.

Bent u te laat met het doorgeven, dan heeft dit gevolgen voor bijvoorbeeld huurtoeslag, studiefinanciering of uw parkeervergunning.

Online verhuizing doorgeven

Wij verzoeken u om zaken zoveel mogelijk digitaal af te handelen. 

Wie kan de verhuizing doorgeven?

  • Iedereen van 16 jaar en ouder
  • Samenwonende echtgenoten/geregistreerde partners voor elkaar
  • De ouder, voogd of verzorger voor minderjarige kinderen
  • Ouders voor inwonende meerderjarige kinderen
  • Meerderjarige kinderen voor inwonende ouders
  • De curator voor een persoon die onder curatele is gesteld
  • Een gemachtigde

Geen DigiD?

Heeft u geen DigiD, dan kunt u dit aanvragen via www.digid.nl.

Afspraak maken

U kunt ook een afspraak maken om langs te komen en uw verhuizing door te geven.

Afspraak maken 

Schriftelijk

Heeft u geen DigiD, dan kunt u deze aanvragen via www.digid.nl. U kunt uw verzoek ook schriftelijk indienen. U kunt het formulier aangifte van adreswijziging printen, invullen en met een kopie van uw legitimatiebewijs opsturen naar: Gemeente Arnhem, afdeling Burgerzaken, Postbus 9029, 6800 EL Arnhem.

Wanneer is mijn verhuizing verwerkt?

Van uw verhuizing binnen de gemeente ontvangt u een bevestiging binnen 5 werkdagen na de door u opgegeven verhuisdatum. Als u vanuit een andere gemeente naar Arnhem verhuist kan dit oplopen tot 10 werkdagen. U kunt uw nieuwe adresgegevens controleren via mijnoverheid.nl.

Wie ontvangt bericht van uw verhuizing?

De gemeente geeft uw verhuizing door aan alle instanties die deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun wettelijke taak. Op de website van de Rijksoverheid kunt u zien welke instanties dit zijn.