Verhuizing naar het buitenland

Wanneer u voor langer dan 8 maanden - binnen een periode van 1 jaar - naar het buitenland vertrekt, moet u hiervan aangifte doen.

Deze periode hoeft niet aaneengesloten te zijn. De aangifte moet gebeuren op de dag van vertrek of hooguit 5 dagen daarvoor. U wordt dan uitgeschreven van uw adres. Bij de aangifte moet u uw nieuwe adres of verblijfadres in het buitenland vermelden.  De gemeente stelt instanties die zijn aangesloten op de Basisregistratie Personen (BRP), zoals de Belastingdienst of een pensioenfonds, op de hoogte van uw vertrek naar het buitenland.

Doorgeven

U kunt uw vertrek naar het buitenland persoonlijk doorgeven bij de balie van Burgerzaken. Hiervoor maakt u eerst een afspraak.

Afspraak maken

Wanneer niet alle bewoners van een adres naar het buitenland vertrekken, moeten alle personen die vertrekken (dus ook minderjarigen) persoonlijk aan de balie verschijnen voor het doen van vertrekaangifte.

Meenemen

•    Geldig legitimatiebewijs

Schriftelijk

U kunt uw vertrek ook schriftelijk doorgeven. U kunt hiervoor het formulier Aangifte vertrek naar het buitenland (pdf, 56 kB) downloaden. Dit formulier stuurt u naar: postbus 9029, 6800 EL  Arnhem. Een kopie van een geldig legitimatiebewijs moet bijgevoegd worden.

Contact

In verband met extra maatregelen om verdere verspreiding van het coronavirus te beperken, moet ook de gemeente haar dienstverlening aanpassen. We helpen u graag verder via het contactformulier. Vermeld uw telefoonnummer en wanneer u bereikbaar bent. Wij nemen dan telefonisch contact met u op. Geef aan waar uw vraag over gaat. We bespreken met u wat de mogelijkheden zijn in uw situatie.

Stel het maken van een afspraak bij de gemeente zoveel mogelijk uit. 

Bewijs van uitschrijving

Als u op de dag van uw vertrek uw adreswijziging naar het buitenland doorgeeft, kunt u direct tegen betaling een bewijs van uitschrijving meekrijgen. Als u eerder (ten hoogste 5 dagen vóór vertrek) uw adreswijziging doorgeeft, is het mogelijk om het bewijs van uitschrijving na te sturen naar uw opgegeven adres in het buitenland. 

Dit uittreksel is alleen kosteloos voor mensen die verhuizen naar landen die (voorheen) onder de Nederlandse Antillen vallen (St. Maarten, Aruba, Bonaire, Curacao, St Eustatius en Saba. Voor overige landen moeten legeskosten van € 11,80 worden betaald.

Wilt u een bewijs van uitschrijving nadat u bent uitgeschreven, dan kunt u dit bewijs aanvragen bij een van de gemeenten met een inschrijfvoorziening voor niet-ingezetenen.  Dit zijn Alkmaar, Almelo, Amsterdam, Breda, Den Haag, Doetinchem, Eindhoven, Groningen, Goes, Heerlen, Leeuwarden, Leiden, Nijmegen, Rotterdam, Terneuzen, Utrecht, Venlo en Zwolle.