Verhuizing naar het buitenland

Gaat u minimaal 8 maanden van een jaar buiten Nederland wonen? Dan moet u hiervan aangifte doen.

Deze periode hoeft niet aaneengesloten te zijn. De aangifte moet gebeuren op de dag van vertrek of hooguit 5 dagen daarvoor. U wordt dan uitgeschreven van uw adres: de datum van vertrek is de datum dat u verhuisaangifte doet. Bij de aangifte moet u uw nieuwe adres of verblijfadres in het buitenland vermelden.  De gemeente stelt instanties die zijn aangesloten op de Basisregistratie Personen (BRP), zoals de Belastingdienst of een pensioenfonds, op de hoogte van uw vertrek naar het buitenland.

Doorgeven aan de balie

U kunt uw vertrek naar het buitenland persoonlijk doorgeven bij de balie van Burgerzaken. Maak hiervoor eerst een afspraak. 

Afspraak maken

Wanneer niet alle bewoners van een adres naar het buitenland vertrekken, moeten alle personen die vertrekken (dus ook minderjarigen) persoonlijk aan de balie verschijnen voor het doen van vertrekaangifte.

Meenemen naar de afspraak

•    Geldig legitimatiebewijs.

Schriftelijk doorgeven

U kunt uw vertrek ook schriftelijk doorgeven. U kunt hiervoor het formulier Aangifte vertrek naar het buitenland (pdf, 56 kB) downloaden. Dit formulier stuurt u naar: postbus 9029, 6800 EL  Arnhem. Een kopie van een geldig legitimatiebewijs moet bijgevoegd worden.

Bewijs van uitschrijving

Als u uw adreswijziging - binnen de wettelijke termijn van 5 dagen voor vertrek - naar het buitenland doorgeeft, kunt u direct tegen betaling een bewijs van uitschrijving meekrijgen. 

Wilt u een bewijs van uitschrijving nadat u bent uitgeschreven, dan kunt u dit bewijs niet meer bij de gemeente Arnhem aanvragen maar alleen bij een van de gemeenten met een inschrijfvoorziening voor niet-ingezetenen. Dit zijn de gemeenten Alkmaar, Almelo, Amsterdam, Breda, Den Haag, Doetinchem, Eindhoven, Groningen, Goes, Heerlen, Leeuwarden, Leiden, Nijmegen, Rotterdam, Terneuzen, Utrecht, Venlo en Zwolle.

Dit uittreksel is alleen kosteloos voor mensen die verhuizen naar landen die (voorheen) onder de Nederlandse Antillen vallen (St. Maarten, Aruba, Bonaire, Curaçao, St. Eustatius en Saba. Voor overige landen moeten legeskosten van € 11,80 worden betaald.