Verklaring Omtrent het Gedrag

Voor sommige beroepen heeft u een 'Verklaring Omtrent het Gedrag' (VOG) nodig. Dit is een soort bewijs van goed gedrag, afgegeven door de Dienst Justis.

Werkgevers of instanties kunnen daar om vragen als u bijvoorbeeld gaat werken in de kinderopvang, het onderwijs of als u lid wordt van een schietvereniging. Uit deze verklaring blijkt dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het verrichten van een functie bij een (toekomstige) werkgever.  

Online aanvragen

Alleen als de organisatie die hierom vraagt - bijvoorbeeld uw toekomstige werkgever -  de aanvraag start, kunt u online een VOG aanvragen. Dit kan via de website van Dienst Justis. De werkgever vult eerst via internet het ‘organisatiedeel’ in en stuurt dit op naar de Dienst Justis. U ontvangt daarna van de Dienst Justis een verzoek per e-mail om het ‘burgerdeel’ van het formulier in te vullen. U heeft hiervoor een DigiD-code nodig.

Kosten

€ 33,85

Persoonlijk aanvragen

In verband met extra maatregelen om verdere verspreiding van het coronavirus te beperken, moet ook de gemeente haar dienstverlening aanpassen. We helpen u graag verder via het contactformulier. Vermeld uw telefoonnummer en wanneer u bereikbaar bent. Wij nemen dan telefonisch contact met u op. Geef aan waar uw vraag over gaat. We bespreken met u wat de mogelijkheden zijn in uw situatie.

Stel het maken van een afspraak bij de gemeente zoveel mogelijk uit. 

Meenemen

  • Volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier
  • Geldig legitimatiebewijs
  • Geld (liever per pin dan contant)
  • Bij machtiging: een ondertekende machtigingsbrief en een geldig legitimatiebewijs van de aanvrager (kopie) en gemachtigde (origineel)

Kosten

€ 41,35

Procedure

Het COVOG (Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag) beoordeelt de aanvraag en stuurt de VOG-verklaring naar het opgegeven adres. Binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag wordt door Justis een beslissing genomen. In de praktijk krijgt u uw VOG meestal binnen 1,5 week.

Gratis VOG vrijwilligers via de organisatie

Vrijwilligers dienen zich rechtstreeks te melden bij de organisatie waar zij als vrijwilliger werken of gaan werken.

Per 1 november 2018 is de nieuwe regeling Gratis VOG ingegaan. Het uitgangspunt van de nieuwe regeling is dat elke vrijwilliger die met mensen in een afhankelijkheidssituatie werkt een gratis VOG kan aanvragen. Organisaties die in aanmerking willen komen voor de regeling kunnen zich aanmelden via de website gratisvog.nl. CIBG beoordeelt of de organisatie aan de gestelde criteria van de regeling voldoet en zal de organisatie hiervan op de hoogte stellen.

Meer informatie

Lees meer op de website van Dienst Justis.