Betalen in termijnen

Het is mogelijk om de aanslag in 8 termijnen te betalen via automatische incasso.

Automatische incasso

Als uw aanslag niet meer dan €5.000 bedraagt, dan kunt u de aanslag betalen via automatische incasso (SEPA -machtiging). Het bedrag van de aanslag wordt in 8 maandelijkse termijnen automatisch van uw bankrekening afgeschreven vanaf de eerste vervaldag van de aanslag. Betaalt u al via automatische incasso? Dan gaat dat ook dit jaar automatisch.

Automatische incasso aanvragen

Om de aanslag voor de eerste keer te kunnen betalen via een automatische incasso, moet u de gemeente toestemming geven om het bedrag van uw bank- of girorekening af te schrijven.

Automatische incasso intrekken

U kunt de automatische incasso altijd weer intrekken. 

Rekeningnummer wijzigen

Het rekeningnummer van de automatische incasso kunt u als volgt wijzigen: