Betalen in termijnen

Het is mogelijk om de aanslag in 8 termijnen te betalen via automatische incasso.

Automatische incasso

Als uw aanslag niet hoger is dan €5.000, dan kunt u de aanslag in termijnen betalen via automatische incasso. Het bedrag van de aanslag wordt dan in 8 maandelijkse termijnen automatisch van uw bankrekening afgeschreven. Dat gebeurt vanaf de eerste dag waarop de aanslag betaald moet zijn.   

Automatische incasso aanvragen

Om de aanslag in termijnen te kunnen betalen, moet u de gemeente toestemming geven om het bedrag van uw bank- of girorekening af te schrijven. 

Automatische incasso intrekken

U kunt de automatische incasso altijd weer intrekken. 

Rekeningnummer wijzigen

Als de bankrekening waarvan wij uw aanslag in termijnen afschrijven (automatische incasso) verandert, dan moet u dat doorgeven. Dat kan op de 2 manieren die hieronder staan: