Betalen in termijnen

Het is mogelijk om de aanslag in maximaal 8 termijnen te betalen via automatische incasso. De belasting wordt dan automatisch van uw rekening afgeschreven.

Automatische incasso

U kunt de aanslag betalen via automatische incasso (SEPA machtiging) als het totaalbedrag van uw aanslag niet meer dan € 5.000,-- bedraagt. Het bedrag van de aanslag wordt dan in 8 termijnen automatisch van uw bankrekening afgeschreven vanaf de eerste vervaldag van de aanslag.  
Betaalt u al via automatische incasso? Dan gaat dat ook dit jaar automatisch. Het aantal termijnen wordt op het aanslagbiljet vermeld.

Automatische incasso aanvragen

Om de aanslag voor de eerste keer te kunnen betalen via een automatische incasso, moet u de gemeente toestemming geven om het bedrag van uw bank- of girorekening af te schrijven. U kunt de gemeente machtigen via DigiD.

Of u machtigt de gemeente schriftelijk door onderstaand formulier te downloaden, in te vullen en in te sturen.

Automatische incasso intrekken

U kunt de automatische incasso altijd weer intrekken. Dat kan met uw DigiD

Of door het onderstaande formulier te downloaden, in te vullen en in te sturen.

Rekeningnummer wijzigen

Het rekeningnummer van de automatische incasso kunt u als volgt wijzigen:

Uitgelicht

Wat vindt u van onze website?