Betalen in termijnen

Het is mogelijk om de aanslag in 8 termijnen te betalen via automatische incasso.

Automatische incasso

Als uw aanslag niet meer dan €5.000 bedraagt, dan kunt u de aanslag betalen via automatische incasso (SEPA -machtiging). Het bedrag van de aanslag wordt in 8 maandelijkse termijnen automatisch van uw bankrekening afgeschreven vanaf de eerste vervaldag van de aanslag. 

Automatische incasso aanvragen

Om de aanslag voor de eerste keer te kunnen betalen via een automatische incasso, moet u de gemeente toestemming geven om het bedrag van uw bank- of girorekening af te schrijven.

Automatische incasso intrekken

U kunt de automatische incasso altijd weer intrekken. 

Rekeningnummer wijzigen

Het rekeningnummer van de automatische incasso kunt u als volgt wijzigen: