Afvalstoffenheffing

Wij zijn als gemeente verantwoordelijk voor het inzamelen van het huishoudelijk afval. Hiervoor betaalt u afvalstoffenheffing.

Eén- en meerpersoonshuishouden tarief

U betaalt een vast bedrag afvalstoffenheffing per jaar. Dat bedrag is € 252,60 voor eenpersoonshuishoudens en € 336,84 voor meerpersoonshuishoudens. 

Regeling voor minima

Heeft u een laag inkomen onder of gelijk aan de wettelijke inkomensgrens? Dan wordt het vaste deel van de afvalstoffenheffing volledig kwijtgescholden. Kijk voor meer informatie op de pagina Kwijtschelding aanvragen