Afvalstoffenheffing

De gemeente is verantwoordelijk voor het inzamelen van het huishoudelijk afval. Hiervoor betaalt u afvalstoffenheffing.

Van 1 januari tot en met 30 juni bestaat de afvalstoffenheffing uit een vast deel (basistarief). Er zijn twee tarieven: voor een éénpersoonshuishouding en één voor een meerpersoonshuishouding. 

Vanaf 1 juli: diftar

Vanaf 1 juli 2020 kent de gemeente Arnhem diftar. Met diftar heeft u zelf invloed op de hoogte van de afvalstoffenheffing. De afvalstoffenheffing bestaat uit een vast deel en een variabel deel. Het variabele deel wordt bepaald door het aantal keren dat u de grijze container aan de weg zet of restafval in de ondergrondse container doet. 

Kosten

Afvalstoffenheffing 1 januari tot en met 30 juni 2020 (één vast tarief)

  • Eenpersoonshuishouden € 99,72
  • Meerpersoonshuishouden € 134,88

U betaalt de afvalstoffenheffing via de aanslag gemeentelijke belastingen. U ontvangt deze aanslag eind februari 2020. 

Afvalstoffenheffing 1 juli tot en met 31 december 2020

  • Vast tarief voor alle huishoudens € 81,30
  • Variabel tarief (per 30 liter afvalzak) € 0,80

De afvalstoffenheffing wordt in 2 delen in rekening gebracht. Het eerste deel bestaat uit het basistarief. Dat betaalt u ook wanneer u uw containers niet aanbiedt om te legen. Deze aanslag ontvangt u in het najaar 2020. 

Daarnaast is er een tweede deel dat bestaat uit een variabel deel: het tarief per keer dat u afval aanbiedt. Na afloop van het jaar ontvangt u de aanslag voor het aantal aanbiedingen van uw containers en/of het ledigingen in de ondergrondse container. Dit bedrag vindt u op de gecombineerde aanslag van belastingjaar 2021, en deze ontvangt u eind februari 2021. 

Bij gebruik van minicontainers bedraagt de belasting per aanbieding (lediging) van:

  • een container met een inhoud van 140 liter bestemd voor restafval € 3,75
  • een container met een inhoud van 240 liter bestemd voor restafval € 6,40

Meer informatie over afvalstoffenheffing vindt u op www.arnhem.nl/afval

Betalen

U betaalt de afvalstoffenheffing via de aanslag gemeentelijke belastingen. U ontvangt deze aanslag (meestal) in februari. 

Vermindering afvalstoffenheffing

U heeft recht op vermindering van de afvalstoffenheffing als er wijzigingen zijn in uw woonsituatie, bijvoorbeeld:

  • als u uit Arnhem verhuist;
  • als u binnen Arnhem verhuist en uw gezinssituatie wijzigt van een meerpersoonshuishouden in een éénpersoonshuishouden (tot 1 juli);
  • als u binnen Arnhem verhuist en u van een zelfstandige woonruimte op kamers gaat wonen;
  • bij overlijden van huisgenoten/gezinsleden, waardoor u als éénpersoonshuishouden overblijft (tot 1 juli). 

Geeft u de wijziging in uw woonsituatie wel door aan de gemeente? Bij overlijden gebeurt dit automatisch. Dan krijgt u automatisch een deel van de afvalstoffenheffing teruggestort op uw rekening.