Onroerende-zaakbelasting

De onroerende-zaakbelasting (OZB) is een belasting op onroerende zaken. Onroerende zaken zijn alle gebouwen en de grond waarop ze staan.

Ook onbebouwde stukken grond en panden in aanbouw zijn onroerende zaken.

Er zijn 2 soorten OZB:

  • Eigenarenbelasting voor woningen en niet-woningen;
  • Gebruikersbelasting voor niet-woningen.

U betaalt een eigenarengedeelte onroerendezaakbelastingen als u eigenaar bent van een woning, bedrijfspand of grond. Ook panden in aanbouw zijn onroerende zaken. 

U betaalt een gebruikersgedeelte als u gebruiker bent van een bedrijfspand. 

Het te betalen bedrag vindt u terug op de aanslag gemeentelijke belastingen. Deze aanslag ontvangt u meestal in februari. U krijgt hem via de post of online via de MijnOverheid berichteninbox. 

Hoeveel u betaalt hangt af van de WOZ-waarde van uw pand op de waardepeildatum 1 januari 2023 en de hoogte van de tarieven. 

Betalen

U betaalt de onroerende zaakbelasting via de gecombineerde aanslag gemeentelijke belastingen. Hierop staan verder de rioolheffing en de afvalstoffenheffing. U ontvangt deze aanslag (meestal) in februari.

Kosten

De OZB is een percentage van de WOZ-waarde. De percentages voor 2024 zijn als volgt:

  • eigenaar woning: 0,1102%
  • eigenaar niet-woning: 0,7026%
  • gebruiker niet-woning: 0,1756%

Verhuizing

Gaat u verhuizen? Dan krijgt u geen geld terug. De situatie op 1 januari 2024 is namelijk bepalend. Vaak wordt de aanslag OZB met de nieuwe eigenaar verrekend bij de notaris.