Aanmaning, dwangbevel of aankondiging beslag

Als u de aanslag niet betaalt binnen de gestelde termijn, neemt de gemeente volgende stappen:

  1. De gemeente stuurt een aanmaning die u binnen 2 weken moet betalen.
  2. Als u de aanmaning niet op tijd betaalt, dan krijgt u van de gemeente een dwangbevel. U moet dan binnen 2 dagen betalen.
  3. Als u het dwangbevel niet op tijd betaalt, stuurt de gemeente een aankondiging beslag. Deze moet u direct betalen. Bij de aankondiging beslag is een bijlage bijgevoegd die, voorzien van bewijsstukken, retour gestuurd kan worden. Dit is voor de berekening van de beslagvrije voet.
  4. Krijgt de gemeente geen reactie op de aankondiging, dan wordt beslag gelegd op uw woning, inkomen, bank- of girorekening.
  5. Als een beslag niet mogelijk is, komt de deurwaarder met een hernieuwd dwangbevel tot betalen.
  6. Als u de aanmaning, dwangbevel of aankondiging niet in 1 keer kunt betalen, kunt u het volgende doen:

Uitgelicht

Uw Reactie
Uw Reactie