Betalen gemeentelijke belastingen

U kunt de gemeentelijke belastingen op verschillende manieren betalen.

  • Zelf het gehele bedrag overmaken via iDEAL op de digitale belastingbalie 
  • Zelf het gehele bedrag overmaken op rekeningnummer NL08 INGB 0001006251 ten name van Gemeentelijke Belastingen, onder vermelding van naam en aanslagnummer.
  • Betalen in termijnen via automatische incasso.
  • Betalen aan de balie van het Stadhuis, Koningstraat 38 te Arnhem. U kunt zonder afspraak tijdens openingstijden terecht.

Betaalt u niet op tijd? We sturen eenmalig een betalingsherinnering. Daarna volgt een aanmaning. De kosten van deze aanmaning kunt u vinden in de kostenwet.

Zie ook: