Betalen gemeentelijke belastingen

U kunt de gemeentelijke belastingen op verschillende manieren betalen.

  • Zelf het gehele bedrag overmaken op rekeningnummer NL08 INGB 0001006251 ten name van Gemeentelijke Belastingen, onder vermelding van naam en aanslagnummer.
  • Betalen in termijnen via automatische incasso;
  • Betalen aan de balie van het Stadhuis, Koningstraat 38 te Arnhem. U kunt zonder afspraak tijdens openingstijden terecht.

Aanmaning

Let op! Betaalt u niet op tijd? De gemeente stuurt geen herinnering. Er volgt direct een aanmaning. De kosten van aanmaning zijn te vinden in de kostenwet.

Zie ook:

 

Uitgelicht

Uw Reactie
Uw Reactie