Betalen belastingen

U kunt de gemeentelijke belastingen op de volgende manieren betalen:

  • Zelf het gehele bedrag overmaken op rekeningnummer NL08 INGB 0001006251 ten name van Gemeentelijke Belastingen, onder vermelding van naam en vorderingsnummer.
  • Betalen via automatische incasso;
  • Betalen aan de balie van het stadhuis, Koningstraat 38 te Arnhem. U kunt zonder afspraak tijdens openingstijden terecht.

Automatische incasso

U kunt de aanslag betalen via automatische incasso (SEPA machtiging) als het totaalbedrag van uw aanslag niet meer dan € 5.000,-- bedraagt. Het bedrag van de aanslag wordt dan in acht termijnen automatisch van uw bankrekening afgeschreven vanaf de eerste vervaldag van de aanslag.  
(Dus als u bijvoorbeeld in augustus een machtiging afgeeft voor de aanslag van februari dan wordt het bedrag in drie termijnen geïncasseerd) Machtigingen afgegeven na de 15de van de maand gaan de volgende maand pas naar de bank.)
Als u al via automatische incasso betaalt, dan gaat dat ook dit jaar automatisch. Het aantal termijnen wordt op het aanslagbiljet vermeld.

Automatische incasso aanvragen

Om de aanslag voor de eerste keer te kunnen betalen via een automatische incasso, moet u de gemeente toestemming geven om het bedrag van uw bank- of girorekening af te schrijven. U kunt de gemeente machtigen via DigiD of een schriftelijk formulier insturen.

Automatische incasso intrekken

U kunt de automatische incasso altijd weer intrekken. Dat kan met uw DigiD of door een schriftelijk formulier in te sturen.

Rekeningnummer wijzigen

Het rekeningnummer van de automatische incasso kunt u als volgt wijzigen:

Uitgelicht

Rekeningnummer gemeente Arnhem

Het IBAN rekeningnummer voor het betalen van gemeentelijke belastingen is:

  • NL08 INGB 0001006251.
  • De Swift-code (BIC) is ING BNL2A