Betalingsregeling

Als u de aanslag gemeentelijke belastingen niet op tijd kunt betalen, kunt u een betalingsregeling treffen.

Dat kan als er sprake is van bijzondere omstandigheden. Bijvoorbeeld als automatische afschrijving van uw bankrekening niet kan/mogelijk is, omdat de bankrekening geblokkeerd is. Een andere bijzondere omstandigheid is als u een schuldhulpverleningstraject doorloopt.

Dan kunt u een betalingsregeling aanvragen van maximaal 6 opeenvolgende termijnen. De aanslag moet voor het einde van het jaar zijn voldaan. Wanneer u de regeling begin oktober aanvraagt zijn er dus nog 3 termijnen beschikbaar (oktober, november en december). Aan de hand van uw aanvraag beoordelen wij of u in aanmerking komt. Lukt het niet online, bel ons dan gerust via 0800-1809.


Aanvragen betalingsregeling gemeentelijke belastingen met DigiD