Bezwaar maken gemeentelijke belastingen

Als u het niet eens bent met de belastingaanslag kunt u bezwaar maken.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de belastingaanslag kunt u bezwaar maken. Het is verstandig om eerst contact met ons op te nemen voordat u bezwaar gaat maken. U kunt dit doen via ons contactformulier. Telefonisch een vraag stellen kan via 0800 1809. Houd uw aanslagnummer bij de hand.

Altijd betalen

Ook als u het niet eens bent met de aanslag en daartegen bezwaar hebt aangetekend, moet u de belasting betalen. Als na behandeling van het bezwaarschrift blijkt dat uw bezwaar gegrond is, krijgt u het te veel betaalde bedrag automatisch teruggestort op uw bankrekening.

Reactie op uw bezwaar

De gemeente moet op uw bezwaar reageren in hetzelfde jaar als waarin u bezwaar heeft gemaakt. Dit is de uiterste termijn. De gemeente doet er alles aan om eerder te reageren op uw bezwaar. Aan het indienen van een bezwaarschrift zijn geen kosten verbonden.

In beroep

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente, dan kunt u hiertegen in beroep bij de rechtbank. In het antwoord op uw bezwaarschrift leest u hoe u dit kunt doen. Als u in beroep gaat bij de rechtbank moet u griffierecht betalen. De rechtbank stuurt u daarvoor een rekening.

Bezwaar maken per post

U kunt uw bezwaar per post indienen. Dit kunt u sturen naar:

Gemeente Arnhem
Afdeling Belastingen
Postbus 9029
6800 EL Arnhem

In uw bezwaar moet het volgende staan:

  • uw naam en adres
  • het aanslagnummer
  • tegen welk besluit u bezwaar maakt
  • waarom u bezwaar maakt
  • de datum van het bezwaarschrift
  • uw handtekening