Bezwaar maken gemeentelijke belastingen

Als u het niet eens bent met de belastingaanslag kunt u bezwaar maken.

Voordat u bezwaar maakt, raden wij u aan eerst contact op te nemen met een medewerker van de afdeling Belastingen om toelichting te vragen over uw aanslag. Dit kunt u telefonisch doen via 0900-26 26 000 of u maakt gebruik van het contactformulier. Let op! Vermeld altijd uw vorderingsnummer.

Wilt u alsnog bezwaar maken? Doe dit dan binnen 6 weken na de datum die op het aanslagbiljet staat. Let op! U kunt geen bezwaar maken tegen de hoogte van de tarieven.

Online bezwaar maken gemeentelijke belastingen

Reactie op uw bezwaar

De gemeente moet op uw bezwaar reageren in hetzelfde jaar als waarin u bezwaar heeft gemaakt. Dit geldt niet voor bezwaarschriften die tussen 20 november en 31 december zijn ingediend. Daarbij moet de gemeente binnen 6 weken beslissen.

In beroep

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente, dan kunt u hiertegen in beroep bij de rechtbank. In het antwoord op uw bezwaarschrift leest u hoe u dit kunt doen.

Ik heb bezwaar gemaakt. Moet ik de aanslag nu toch betalen?

Ook als u het niet eens bent met de aanslag en daartegen bezwaar hebt aangetekend, moet u de belasting betalen. Als na behandeling van het bezwaarschrift blijkt dat uw bezwaar gegrond is, krijgt u het te veel betaalde bedrag automatisch teruggestort op uw bankrekening.

Kosten

Bezwaarschrift: gratis
Het indienen van een bezwaarschrift tegen de gemeentelijke belastingen is gratis.

Beroepschrift: griffierecht

Als u in beroep gaat bij de rechtbank moet u griffierecht betalen. De rechtbank stuurt u daarvoor een rekening.

Geen DigiD?

U kunt uw bezwaar ook per post indienen. Dit kunt u sturen naar:
Gemeente Arnhem
Afdeling Belastingen
Postbus 9029
6800 EL Arnhem

In uw bezwaar moet het volgende staan:

  • Uw naam en adres
  • Het vorderingsnummer
  • tegen welk besluit u bezwaar maakt
  • Waarom u bezwaar maakt
  • De datum van het bezwaarschrift
  • Uw handtekening

Uitgelicht

Uw Reactie
Uw Reactie