Bezwaar maken gemeentelijke belastingen

Als u het niet eens bent met de belastingaanslag kunt u bezwaar maken.

Neem eerst contact met ons op

Heeft u een vraag over uw aanslag gemeentelijke belastingen en WOZ? Denkt u dat de hoogte van de WOZ-waarde niet goed is vastgesteld? Bent u het niet eens met de belastingaanslag? Neem eerst contact met ons op voordat u bezwaar gaat maken.

U kunt dit op de volgende manieren doen:

Bezwaar maken

Heeft u contact gehad met de gemeente over uw bezwaar en bent u het niet eens met het antwoord? Dan kunt u bezwaar maken. Hiervoor heeft u de tijd tot 6 weken na de datum die op de aanslag staat. U hoeft hiervoor geen bureau in te schakelen, u kunt zelf uw bezwaar makkelijk indienen online via de belastingbalie of door een brief per post te sturen.

Bezwaar maken gemeentelijke belastingen via DigiD

Reactie op uw bezwaar

De gemeente moet op uw bezwaar reageren in hetzelfde jaar als waarin u bezwaar heeft gemaakt. Dit is de uiterste termijn. De gemeente doet er alles aan om eerder te reageren op uw bezwaar. Aan het indienen van een bezwaarschrift zijn geen kosten verbonden.

Altijd betalen

Ook als u het niet eens bent met de aanslag en daartegen bezwaar hebt aangetekend, moet u de belasting betalen. Als na behandeling van het bezwaarschrift blijkt dat u gelijk had (uw bezwaar gegrond is), krijgt u het te veel betaalde bedrag automatisch teruggestort op uw bankrekening.

In beroep

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente, dan kunt u hiertegen in beroep bij de rechtbank. In het antwoord op uw bezwaarschrift leest u hoe u dit kunt doen. Als u in beroep gaat bij de rechtbank moet u griffierecht betalen. De rechtbank stuurt u daarvoor een rekening.