Bezwaar maken gemeentelijke belastingen

Als u het niet eens bent met de belastingaanslag kunt u bezwaar maken.

Neem eerst contact met ons op

Heeft u een vraag over uw gemeentelijke belastingenaanslag? Denk u dat de hoogte van de WOZ-waarde niet goed is vastgesteld? Of bent u het niet eens met aan u doorberekende kosten voor het aanbieden van restafval? Neem eerst contact op met ons voordat u bezwaar maakt. 

U kunt op verschillende manieren contact met ons opnemen:

  • Online via het contactformulier. Stuur bij het contactformulier ook graag alle benodigde informatie mee zoals uw aanslagnummer.
  • Telefonisch via telefoonnummer 0800 1809. Houd uw aanslagnummer bij de hand. 

Gemeentelijke belastingenaanslag

Bezwaar maken

Heeft u contact gehad met de gemeente over uw bezwaar en bent u het niet eens met het antwoord? Dan kunt u bezwaar maken. Dat kan online of schriftelijk.  

U kunt uw bezwaar per post indienen. Dit kunt u sturen naar:

Gemeente Arnhem
Afdeling Belastingen
Postbus 9029
6800 EL Arnhem

In uw bezwaar moet het volgende staan:

  • uw naam en adres
  • het aanslagnummer
  • tegen welk besluit u bezwaar maakt
  • waarom u bezwaar maakt
  • de datum van het bezwaarschrift
  • uw handtekening

Reactie op uw bezwaar

De gemeente moet op uw bezwaar reageren in hetzelfde jaar als waarin u bezwaar heeft gemaakt. Dit is de uiterste termijn. De gemeente doet er alles aan om eerder te reageren op uw bezwaar. Aan het indienen van een bezwaarschrift zijn geen kosten verbonden.

Altijd betalen

Ook als u het niet eens bent met de aanslag en daartegen bezwaar hebt aangetekend, moet u de belasting betalen. Als na behandeling van het bezwaarschrift blijkt dat uw bezwaar gegrond is, krijgt u het te veel betaalde bedrag automatisch teruggestort op uw bankrekening.

In beroep

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente, dan kunt u hiertegen in beroep bij de rechtbank. In het antwoord op uw bezwaarschrift leest u hoe u dit kunt doen. Als u in beroep gaat bij de rechtbank moet u griffierecht betalen. De rechtbank stuurt u daarvoor een rekening.