Kwijtschelding

Als u de gemeentelijke belastingen niet kunt betalen is het mogelijk kwijtschelding aan te vragen.

  • Kwijtschelding aanvragen

    Als u de gemeentelijke belastingen niet kunt betalen is het mogelijk kwijtschelding aan te vragen. Of u in aanmerking komt is afhankelijk van uw vermogen, inkomen, uitgaven en persoonlijke omstandigheden.

  • Verzoek tot uitgebreide beoordeling kwijtschelding

    Uw aanvraag kwijtschelding voor de gemeentelijke belastingen is via de automatische toets afgekeurd. U kunt ons binnen 14 dagen verzoeken uw gegevens uitgebreid te beoordelen.

  • Administratief beroepschrift

    Bent u het niet eens met de uitkomst van uw aanvraag tot kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen, dan kunt u binnen 10 dagen na dagtekening van de beschikking een administratief beroepschrift indienen.

Uw Reactie
Uw Reactie