Kwijtschelding aanvragen

Als u de gemeentelijke belastingen niet kunt betalen is het mogelijk kwijtschelding aan te vragen. Of u in aanmerking komt is afhankelijk van uw vermogen, inkomen, uitgaven en persoonlijke omstandigheden.

U moet in ieder geval aan deze voorwaarden voldoen:

  • u bent inwoner van de gemeente Arnhem
  • de belastingaanslag staat op uw naam
  • u heeft geen overwaarde op een eigen woning
  • u bezit geen motorvoertuig(en) die meer waard is (zijn) dan € 2.269. Tenzij u kunt aantonen dat uw motorvoertuig onmisbaar is vanwege ziekte/invaliditeit/werk.

Let op!

Vanaf 1 januari 2018 wordt ook bij de kwijtschelding rekening gehouden met de kostendelersnorm. Dit betekent dat als u een woning deelt met meer dan twee volwassenen, uw toetsingsnorm daarop mogelijk wordt aangepast. Hoe meer personen van 21 jaar of ouder in uw woning wonen, hoe lager de toetsingsnorm. Hierdoor kan het zijn dat u vanaf 2018 niet meer in aanmerking komt voor volledige of gedeeltelijke kwijtschelding, terwijl u andere jaren wel in aanmerking kwam.
 

Online aanvragen

Online kwijtschelding aanvragen kan met het online aanvraagformulier. Hier heeft u een DigiD voor nodig.

Kwijtschelding aanvragen
 

Schriftelijk aanvragen

U kunt ook kwijtschelding aanvragen door het kwijtscheldingsformulier (pdf 31kB) in te vullen. De gemeente verzoekt u dit binnen zes weken na dagtekening van de aanslag te doen. Via het formulier geeft u toestemming aan de heffingsambtenaar van de gemeente Arnhem om de voor de kwijtschelding benodigde gegevens te controleren en op te vragen bij het Inlichtingenbureau, de gemeente Arnhem, de Gemeentelijke Basis Administratie, de Belastingdienst, het UWV en de Rijksdienst voor Wegverkeer. Heeft u de belastingaanslag al betaald en is uw laatste betaling voor deze aanslag langer dan drie maanden geleden, dan kunt u voor deze aanslag geen kwijtschelding meer aanvragen.

Het ingevulde kwijtscheldingsformulier kunt u opsturen naar:
Gemeente Arnhem, Cluster Publieke Dienstverlening
Afdeling Belastingen
Antwoordnummer 5000
6800 WC Arnhem

Als u hulp nodig heeft bij het aanvragen van kwijtschelding, dan kan de  'Formulierenbrigade' u helpen met het aanvragen ervan.
 

Afhandeling aanvraag kwijtschelding

U ontvangt binnen een maand een ontvangstbevestiging. Vanaf dat moment hoeft u de aanslag niet te betalen tot er een besluit is genomen. De gemeente streeft ernaar uw verzoek binnen 6 maanden af te handelen.

Kwijtschelding aangevraagd, maar bedrag toch afgeschreven?

Betaling en bevestiging van de aanvraag hebben elkaar gekruist. U kunt, via uw bank, zelf het afgeschreven bedrag terug laten storten of u wacht totdat uw aanvraag is behandeld. Bij toekenning van de kwijtschelding stort de gemeente het (te veel) geïncasseerde bedrag zo snel mogelijk aan u terug.

Afwijzing kwijtschelding

Wordt de kwijtschelding afgewezen, dan moet u het bedrag betalen dat in de afwijzingsbrief (beslissing op uw kwijtscheldingsverzoek) staat. Dat kunt u op de volgende manieren doen:

  • Het bedrag overmaken op nummer NL08 INGB 0001006251 ten name van Gemeentelijke Belastingen, onder vermelding van naam en vorderingsnummer.
  • Betalen aan de balie Belastingen van het stadhuis, Koningstraat 38 te Arnhem. U kunt zonder afspraak tijdens openingstijden terecht.
  • Betalen met een betalingsregeling.

Uitgelicht

Uw Reactie
Uw Reactie